Tentit ja S-merkinnät

TENTIT ja S-merkinnät

Tentit – infotilaisuuden sisältö
1) Suulliset tentit
– YO-kirjoituksiin valmentavia
– erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä
– ilmoittauduttava etukäteen
– haettava opettajilta harjoitus/luku-materiaali ja valmistauduttava hyvin
– ilmoittaudutaan sitovasti WILMAN-kautta tammikuun puolenvälin aikoihin.
– esteen tullessa ilmoitus opettajille
– tentin kurssinumero on 99
2) Kirjalliset tentit
– korotetaan aineen koko lukion oppimäärän arvosanaa
– ilmoittaudutaan opettajalle viimeistään ennen kevään kirjallisia kokeita.
– suoritetaan 4. jakson korotuskokeessa

S-merkintä oppiaineen päättöarvosanaksi
– lomake ”muutospyynnöt” lokerossa ja www-sivulla
15.11.2019 mennessä, jos haluaa syksyn lakkiaisjuhlassa päättötodistukseen. (AMK-haku), 1.2.2020, jos haluaa merkinnät 3. jakson jaksotodistukseen, muussa tapauksessa vappuun mennessä.
– S-merkinnän saa vain
* oppiaineessa jota on opiskellut vain yhden kurssin
* liikunnasta
* valinnaisesta lyhyestä kielestä, jota opiskellut enintään 2 kurssia.

Syksyn ylioppilaan päivämääriä
– Kirjoitettavien YO-aineiden pakolliset kurssit suoritettava 6.9.2019 mennessä.
– Loput pakolliset ja 75 kurssia oltava tehtynä ja opettajilla arvosteltuna 31.10.2019.

Kevään ylioppilaan päivämääriä
– Kirjoitettavien YO-aineiden pakolliset kurssit suoritettava 2.3.2020 mennessä.
– loput pakolliset ja 75 kurssia oltava tehtynä ja opettajilla arvosteltuna 28.4.2020.