Tentit ja S-merkinnät

TENTIT ja S-merkinnät

Tentit – infotilaisuuden sisältö
1) Suulliset tentit
– YO-kirjoituksiin valmentavia
– erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä
– ilmoittauduttava etukäteen
– haettava opettajilta harjoitus/luku-materiaali ja valmistauduttava hyvin
– ilmoittaudutaan sitovasti WILMAN-kautta tammikuun puolenvälin aikoihin.
– esteen tullessa ilmoitus opettajille
– tentin kurssinumero on 99
2) Kirjalliset tentit
– korotetaan aineen koko lukion oppimäärän arvosanaa
– ilmoittaudutaan opettajalle viimeistään ennen kevään kirjallisia kokeita.
– suoritetaan 4. jakson korotuskokeessa

S-merkintä oppiaineen päättöarvosanaksi
– lomake ”muutospyynnöt” lokerossa ja www-sivulla
15.11.2018 mennessä, jos haluaa syksyn lakkiaisjuhlassa päättötodistukseen. (AMK-haku), 1.2.2019, jos haluaa merkinnät 3. jakson jaksotodistukseen, muussa tapauksessa vappuun mennessä
– s-merkinnän saa vain
* oppiaineessa jota on opiskellut vain yhden kurssin
* liikunnasta
* valinnaisesta lyhyestä kielestä, jota opiskellut enintään 2 kurssia

Syksyn ylioppilaan päivämääriä
– Kirjoitettavien YO-aineiden pakolliset kurssit suoritettava 7.9.2018 mennessä
– Loput pakolliset ja 75 kurssia oltava tehtynä ja opettajilla arvosteltuna pe 29.10.2018

Kevään ylioppilaan päivämääriä
– Kirjoitettavien YO-aineiden pakolliset kurssit suoritettava 4.3.2019 mennessä
– loput pakolliset ja 75 kurssia oltava tehtynä ja opettajilla arvosteltuna pe 30.4.2019