Yleislukio

Lukiomme monipuolinen ja laaja kurssitarjonta mahdollistaa hyvin erilaiset ja yksilölliset ratkaisut. Yleislukion opiskelijat voivat osallistua erikoislinjojen kursseihin, mikäli niissä on tilaa.

TSYKissä voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja käsityön (tekninen työn) lukiodiplomin. Äidinkielessä on mahdollista osallistua puheviestinnän päättökokeeseen ja vieraissa kielissä suullisen kielitaidon kokeeseen. Tarjolla on myös kulttuurikurssi, jonka saa käymällä näyttelyissä, teatterissa, elokuvissa ja muissa kulttuuritapahtumissa.

Kuvataiteessa on valittavissa 15 kurssia, joissa tutustutaan laajasti kuvallisen ilmaisun eri muotoihin, mm. arkkitehtuuri, muotoilu ja design, pukusuunnittelu ja lavastus, elokuva ja video sekä ympäristötaidetta saaristossa. Opinnot antavat hyvät valmiudet taide- ja kulttuurialojen jatko-opintoihin.

Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, ulkoilma

Lukion oppimäärä sisältää:

  • äidinkieltä ja kirjallisuutta
  • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
  • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
  • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja filosofiaa
  • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
  • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa (nuorten oppimäärä tai alle 18-vuotiaana aikuislukiossa opintonsa aloittanut)
  • opinto-ohjausta