Lukion käytänteitä ja pelisääntöjä

TSYKin lukion arvoperusta

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion keskeinen arvopäämäärä on sivistys. Se on ajattelun, tahdon ja toiminnan harjoittamista yhteisössä, jonka työskentelytavoissa oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja opiskelijamyönteisyys ovat itseisarvoja.

Sivistys on monipuolista tietojen ja taitojen hallintaa, luovuutta sekä kriittistä ajattelua. Se on myös kasvamista eettisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Pidämme tärkeänä jokaisen opiskelijan myönteisten mahdollisuuksien tunnistamista ja toteutumista sekä opiskelijan sisäsyntyisen motivaation vahvistamista. Lukiossamme opiskelijat voivat oppia erilaisten persoonien muodostamassa yhteisössä elämänhallinnan kannalta tärkeitä sosiaalisia tietoja ja taitoja.

Lukiossamme on valtakunnallisen erityistehtävän saanut luonnontiedelukion linja, Turun kaupungin päätöksellä erityistehtävän saanut merilinja ja koulukohtaisena painotuksena on kuvataiteen opetus. Yleislukiossa toteutettavan laajan opintotarjonnan kautta on mahdollisuus monipuolisiin opintoihin kielissä, matematiikassa sekä eri reaaliaineissa.