Wilma-tunnukset

Opiskelijat
Ulkopaikkakuntien peruskouluista tulevat ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat saaneet Wilma –tunnuksensa postitse. Mikäli et ole saanut Wilma-tunnusta, otathan yhteyttä koulusihteeriin. Turun peruskouluista tulleilla toimivat samat tunnukset kuin peruskoulussa.

Turun koululaitoksen Wilma löytyy internet-osoitteesta https://turku.inschool.fi/. Sama tunnus on voimassa koko lukio-opiskelun ajan. Samalla tunnuksella opiskelija pääsee myös muihin Turun koululaitoksen sähköisiin palveluihin. Sähköisiä palveluja ovat muun muassa

  • turku.fi –sähköposti (tunnus@edu.turku.fi)
  • Windows 7 –koneisiin kirjautuminen (verkon sisäinen nimi: opas.turku.fi)
  • Moodle: peruskoulut, lukiot ja aikuiskoulutus, ammatti-instituutti (verkkokursseilla saatetaan käyttää ammatti-instituutin Moodlea, johon kuka tahansa pystyy tekemään omat tunnukset)
  • Turku Quest, Turku Device
  • Wilma, lukiolaisten opintovalinta

Office 365 –palvelu
Tunnuksia koskevissa asioissa voi kääntyä opettajien tai kanslian puoleen.

Huoltajat
Huoltajatunnukset lähetetään ulkopaikkakuntalaisille huoltajille sähköpostilla ensimmäisen lukiovuoden elokuussa koulun alkaessa. Turun peruskouluista siirtyvien opiskelijoiden huoltajatunnukset pysyvät samoina kuin peruskoulussa.
Huoltajatunnuksia ei saa missään tapauksessa antaa opiskelijalle.

Yhteystietojen päivittäminen
Yhteystietojen (osoite, puhelinnumero ja sähköposti) pitäminen ajan tasalla on erittäin tärkeää. Jokainen opiskelija ja huoltaja päivittävät itse yhteystietonsa Wilman lomakkeissa (löytyy Wilman oikeasta yläkulmasta: ”Lisää” ja tämän alta kohdasta ”Lomakkeet”).  Lomakkeissa voit määritellä myös, haluatko Wilmasta viestejä sähköpostiin. Tietojen päivityksen jälkeen pitää muistaa aina painaa tallennuspainiketta.

Täysi-ikäisen opiskelijan huoltajatunnukset
Täytettyään 18 vuotta opiskelija voi itse jatkaa huoltajiensa Wilma-tunnuksien käyttöaikaa lukio-opintojensa loppuun asti. Wilman lomakkeiden omiin tietoihin tulee kohta ”Salli huoltajani kirjautuminen täytettyäni 18 v”. Rastittamalla tämän kohdan ja tallentamalla muutoksen huoltajasi tunnukset pysyvät voimassa. Tämä ruutu tulee näkyviin Wilmaan vasta sinä päivänä, kun opiskelija täyttää 18 vuotta.

Huoltaja voi selvittää 18-vuotiaan poissaolot edelleen Wilmaan. Muussa tapauksessa joudut selvittämään poissaolosi virallisin dokumentein (lääkärintodistus).