Oppiaineen tason vaihto

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta vain yhden laajuinen oppimäärä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan.

Pitkän oppimäärän opintojen arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän opintojen arvosanoiksi, jollei opiskelija anna korkeampaan arvosanaan oikeuttavaa lisänäyttöä. Jos opiskelija pyytää, tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.

Opiskelijan siirtyessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pidempään oppimäärään tällöin voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, ja tässä yhteydessä myös jo suoritettujen opintojen arvosanat harkitaan uudelleen.

Opiskelijan vaihtaessa oppimäärän tasoa (esim. pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan) tulee hänen keskustella opinto-ohjaajan ja kyseisen oppiaineen aineenopettajan kanssa.  Tämän jälkeen opiskelija täyttää oppimääräntason muutoslomakkeen ja palauttaa lomakkeen mahdollisimman pian täytettynä kansliaan.

Siirryttäessä pitkän matematiikan oppimäärästä lyhyeen suoritetut opintojaksot luetaan hyväksi seuraavasti:
Pitkän matematiikan moduuli                                   Lyhyen matematiikan moduuli
MAA02 (3op)                                                                MAB02 (2op)
MAA03 (2op)                                                                MAB03 (2op)
MAA06 (3op)                                                                MAB08 (2op)
MAA08 (2op)                                                                MAB05 (2op)
MAA09 ( 1op)                                                              MAB07 (1op)