Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kuvataidepainotus

Esittelyvideo: kuvataidepainotus

TSYKin lukion kuvataidepainotus kattaa yhteensä 15 kurssia. Kurssit tuovat vaihtelua niin merilinjan, luonnontieteen kuin yleislukio-opiskelijoiden lukujärjestykseen  ja valmentavat erityisesti visuaalisesta alasta kiinnostuneita.   Monilla kursseilla ja kurssien ulkopuolella järjestetään vierailuja ja retkiä esimerkiksi Helsinkiin ja Tukholmaan vuosittain.

Kuvataiteen kursseista KU1-kurssi on suoritettava ensin. Kurssin suositeltava suoritusvuosi on mainittu kurssin esittelyn lopussa. Diplomikurssia varten on oltava 4 kurssia suoritettuna. Ku1 ja Ku2 kurssilla on koe, ellei toisin sovita. Koeviikolla useilla kursseilla tehdään ekskursio (esim. mainostoimistoon, arkkitehtuuritoimistoon, Turun arkkitehtuurikierrokset tms.), joillain kursseilla koepäivän tunnit käytetään töiden viimeistelyyn ja arviointiin. Kaikki kurssit arvioidaan numeroin. Kaikissa kursseissa on kurssimaksu 3-12€, paitsi diplomikurssissa on omat välineet.

KU1 on pakollinen kurssi kaikille. KU2 on pakollinen valinnainen kurssi. Opiskelijan on suoritettava vähintään toinen taideaineiden (kuvataide, musiikki) pakollisista kursseista KU2 tai MU2.