Hylätyn opintojakson uusinta ja hyväksytyn opintojakson korottaminen

Hylätyn opintojakson uusinta

Hylätyn opintojakson voi suorittaa
1) osallistumalla kerran uusintakuulusteluun ensisijaisesti seuraavassa uusintakokeessa
2) ilmoittautuminen uusintakokeeseen on sitova
3) osallistumalla uudelleen opetukseen ja opintojaksosta järjestettävään kokeeseen
4) opiskelemalla opintojakson itsenäisesti.

Hyväksytyn opintojakson korottaminen

Hyväksytyn opintojakson korostusta voi yrittää vain kerran korotuskokeessa:
– periodien 1 – 3 arvosanoja korotetaan pääsääntöisesti maaliskuun korotuskokeessa
– periodien 4 – 5 periodin arvosanoja elokuun korotuskokeessa.
Korotuskoe on suoritettava kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa opintojakson kokeesta.