Yhteisöpedagogi

Yhteisöpedagogi toimii lukiolla opiskelijoiden parissa ja työskentelee yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin teemojen äärellä. Yhteisöpedagogi suunnittelee ja toteuttaa opiskelupäivien yhteyteen yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja, luo tilaa kohdatuksi tulemiselle ja lisää näin omalta osaltaan mahdollisuutta opiskelijoiden tutustua toisiinsa.

Yhteisöpedagogi kerää opiskelijoilta palautetta ja ideoita liittyen hyvinvointiin, opiskeluissa jaksamiseen ja opiskeluyhteisöön kiinnittymiseen. Näiden toimintojen pohjalta yhteisöpedagogi lähtee työstämään mm. viikkotoimintoja opiskelijoiden tauoille, hyppytunneille ja koulun jälkeen.

 Yhteisöpedagogin työparina työskentelee perjantai päivinä koulukoira Jedi, joka on koulutettu kasvatus- ja kuntoutuskoira.

Yhteisöpedagogi on henkilö, jonka hihaa saa vetästä ja jonka puoleen kääntyä. Yhteisöpedagogin tavoittaa lukuvuonna 2024–2025 lukiosta kolmena päivänä viikossa.

Yhteydenottokanavina toimivat Wilma, Instagram @annika_yhteisopedagogi ja puhelin
044 9074313.