Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lukio-opintojen alussa kukin opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota päivitetään opintojen ajan. Opintosuunnitelma koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

1) Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojen alussa ja päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä (esim. lukio-opintojen aikataulu, vuosittain lukuvuodelle valitut opintojaksot).

2) Ylioppilastutkintosuunnitelma laaditaan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana.  Suunnitelma sisältää ylioppilaskirjoitusten suorittamisen ja hajauttamisen lisäksi mahdolliset erityisjärjestelytarpeet.

3) Jatko-opinto- ja urasuunnitelma, jota päivitetään henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa koko lukioajan.