Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijalle

Tarkista heti syyslukukauden alkaessa, että tulet saavuttamaan riittävästi opintopisteitä (vähintään 150). Tee suunnitelma puuttuvien kurssien suorittamiseksi heti lukukauden alussa yhdessä opinto-ohjaajan ja / tai ryhmänohjaajan kanssa.

Muista, että ylioppilastutkinnossa kirjoitettavan aineen pakolliset opintojaksot pitää olla suoritettu hyvissä ajoin ennen kirjallisia kokeita (syksyn kirjoittajilla syyslukukauden alkaessa).

Huomioi, että ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat kirjoitettavan aineen kaikkiin pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin opintojaksoihin.

Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi lakkiaisjuhlassa tulee olla kaikki vaadittavat opintojaksot suoritettuina:
– syksyllä 2024 valmistuvilla 25.10.2024 mennessä
– 
keväällä 2025 valmistuvilla 25.4.2025 mennessä.

Mahdolliset viimeiset itsenäiset suoritukset tulee sopia huhtikuun alkuun 1.4.2025 mennessä, jotta opiskelu- ja arviointiaikaa jää riittävästi.

Tarkista, ettei sinulla ole liikaa hylättyjä arvosanoja missään oppiaineessa. Sallitun rajan ylittävä määrä yhdessäkin oppiaineessa estää lukion päättötodistuksen saamisen ja ylioppilaaksi tulemisen.

Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 150 opintopisteen suorittamista: kaikki linjojen mukaiset pakolliset opinnot,  vähintään 20 valtakunnallista valinnaista opintopistettä sekä erityislinjojen edellyttämät  opintopisteet.

Ylioppilaaksi pääsy edellyttää lukion päättötodistuksen saamisen lisäksi ylioppilastutkinnon hyväksyttyä suorittamista.