Uusinta- ja korotuskuulustelut

Opiskelijalla on oikeus korottaa hylättyä tai hyväksyttyä koetta yhden kerran lukuvuoden aikana. Ko. kokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa määräaikaan mennessä, jonka jälkeisiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautuminen on sitova.

Mikäli opiskelija ei saavu kokeeseen, hän menettää oikeutensa uusintaan tai korotukseen. Koepäivänä oppitunneilta ilman pätevää syytä poissa ollut opiskelija ei voi osallistua uusinta- tai korotuskokeeseen.

Uusinta- ja korotuskokeesta voi poistua aikaisintaan tunnin kuluttua sen alkamisesta. Uusinta- ja korotuskokeen kesto on kolme tuntia.

Uusintakoetilaisuudessa voi suorittaa hylättyä opintosuoritusta tai jos opiskelija on ollut hyväksytystä syystä poissa kokeesta. Korotuskoetilaisuudessa opiskelija voi korottaa hyväksyttyä opintosuoritusta.