Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijakunta

Kaikki koulumme opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan, joka vuosittain valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Opiskelijakunnan hallituksen edustaja voi osallistua opettajainkokouksiin. Opiskelijakunta voi järjestää mm. koeviikon viimeisen päivän iltapäivien ”kevennysohjelmaa”.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukion opiskelijakunnan hallitus koostuu hallituksen jäsenistä, tiedotus- ja toimintavastaavista, sihteeristä, rahastonhoitajasta sekä puheenjohtajistosta. Yhdessä nämä tahot muodostavat toimielimen, jonka tavoite on ajaa opiskelijoiden etuja, lisätä viihtyisyyttä sekä tuoda mielipiteitä opettajakunnan tietoon.

 Käytännössä OPKH pyrkii toteuttamaan tavoitteitaan käymällä vuorokeskustelua opettajankokouksissa, järjestämällä tapahtumia, toteuttamalla yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten tahojen kanssa sekä valvomalla opiskelijoiden etuja koulussa ja sen ulkopuolella.

Opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen sopii jokaiselle opiskelijalle, joka kiinnostunut vaikuttamisesta, yhteiskunnasta, viestinnästä, markkinoinnista tai johtamisesta.