Luonnontiedelukio

Luonnontiedelukion esittelyvideo

Luonnontiedelukion opiskelijan haastattelu

Luonnontiedelukiossa painotat opintojasi luonnontiedeaineissa: fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantieteessä. Sinun on suoritettava vähintään 24 opintopistettä linjan mukaisia opintoja. Voit jättää tietyin ehdoin pois 16 opintopistettä muiden kuin luonnontiedeaineiden pakollisista opintojaksoista. Laajan koulukohtaisen opintojaksovalikoiman ansiosta saat linjalla vankan pohjan hyvin monenlaisiin jatko-opintoihin.

Luonnontiedelukion kursseja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston biologian, biokemian, fysiikan, ja kemian laitosten, ammattikorkeakoulun, Turun Ammatti-instituutin ja Turun alueen eri yritysten kanssa. Kursseihin liittyy myös maastoretkiä ja ulkomaille suuntautuvia matkoja.

TSYKin luonnontiedelukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä luonnontieteissä.

Hae opiskelemaan!

Luonnontiedelukioon haetaan kevään yhteishaussa. Valintaperusteena käytetään peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa, jossa matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanat painotetaan kahdella. Yhteishaussa aloituspaikkoja on 75.

  • 60 opintojaksoa fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä
  • motivoituneita tieteestä kiinnostuneita opiskelukavereita
  • koulun ulkopuolisia työkursseja kansainvälisiä projekteja Kanarialta Geneveen
  • poikkeuksellisen hyvät valmiudet jatko-opintoihin