Luonnontiedelukio

Luonnontiedelukion esittelyvideo

Luonnontiedelukion syventävät kurssit

Luonnontiedelukiossa painotat opintojasi luonnontiedeaineissa: fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantieteessä. Sinun on suoritettava vähintään 12 linjan mukaista kurssia. Voit jättää tietyin ehdoin pois kahdeksan pakollista kurssia muista kuin luonnontiedeaineista. Laajan koulukohtaisen kurssivalikoiman ansiosta saat linjalla vankan pohjan hyvin monenlaisiin jatko-opintoihin.

Luonnontiedelukion kursseja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston biologian, biokemian, fysiikan, ja kemian laitosten, ammattikorkeakoulun, Turun Ammatti-instituutin ja Turun alueen eri yritysten kanssa. Kursseihin liittyy myös maastoretkiä ja ulkomaille suuntautuvia matkoja.

TSYKin luonnontiedelukiolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityinen koulutustehtävä luonnontieteissä.

Hae opiskelemaan!

Luonnontiedelukioon haetaan kevään yhteishaussa. Valintaperusteena käytetään peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoa, jossa matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanat painotetaan kahdella. Yhteishaussa aloituspaikkoja  on 75.

  • 60 kurssia fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä
  • motivoituneita tieteestä kiinnostuneita opiskelukavereita
  • koulun ulkopuolisia työkursseja kansainvälisiä projekteja Kanarialta Geneveen
  • poikkeuksellisen hyvät valmiudet jatko-opintoihin