Kevään 2024 YO-tutkinnon tulokset ja ilmoittautuminen syksyn 2024 YO-tutkintoon

Ylioppilastutkintolautakunta julkistaa kevään 2024 ylioppilaskirjoitusten tulokset tiistaina14.5.

Syksyn 2024 ylioppilaskokeisiin osallistuville lukiomme opiskelijoille pidetään YO-info keskiviikkona 24.4. klo 9.15 Teamsissä.
Ilmoittautuminen syksyn tutkintoon päättyy Wilmassa perjantaina 17.5.2024 klo 12.00.
Syksyn 2024  ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneet lukiomme kokelaat tarkistavat ja allekirjoittavat ilmoittautumislomakkeensa
– 21 J ja 22-ryhmät ryhmänohjauksessa tiistaina 21.5. klo 9.45.

Keväällä 2024 ylioppilaaksi valmistuvat sekä korottajat (lukiostamme valmistuneet) ilmoittautuvat syksyn 2024 tutkintoon ottamalla yhteyttä sähköpostitse  mennessä lukiomme koulusihteeriin lisäohjeita varten 31.5. klo 12.00 mennessä: maisa.lehvanen@edu.turku.fi.

Annettuja päivämääriä on ehdottomasti noudatettava. Ilmoittautuminen on aina sitova eikä sitä voida mitätöidä kuin ainoastaan perustellusta syystä (esim. sairaus tutkinnon aikana, palveluksen este asevelvolliselle). Ilmoittauduttaessa tehtyjä valintoja ei voi jälkikäteen muuttaa.

YTL ja oikaisuvaatimusohjeet
Miten teen oikaisuvaatimuksen kokelas.ylioppilastutkinto.fi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. Kevään 2024 tutkinnon osalta oikaisuvaatimukset tulee jättää 15.-30.5.2024.

Oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa:
– mitä kokeen tehtävää, tehtäviä tai muuta osaa arvostelusta vaatimus koskee
– millä tavalla arvostelua tulisi oikaista sekä perustelut, joilla vaadit oikaisua
–  voit tehdä oikaisuvaatimuksen vain yhdestä kokeesta samalla hakemuksella.

Jos haluat vaatia oikaisua useaan kokeeseen, tulee jokaisesta tehdä erillinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa (56 euroa syksystä 2024 alkaen). Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen.