Ohjausryhmät, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja aineenopettajat

Ohjausryhmät
Lukiossa luokkaa vastaa ohjausryhmä. Ryhmänohjaaja on ryhmänsä tärkein tukihenkilö ja lähiohjaaja. Hän pitää ryhmänsä ryhmänohjaukset, joissa annetaan yleisinformaatiota, selvitetään toimintatapoja koulussa ja viritellään ryhmähenkeä. Hän ohjaa uusia opiskelijoita omaksumaan lukion käytänteitä, seuraa opiskelijoidensa poissaoloja, opintomenestystä, hyvinvointia ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin.

Osallistuminen ryhmänohjaustuokioihin on osa opinto-ohjausta ja siten pakollista. Ryhmänohjaus on myös tiedotuskanava ryhmän opiskelijakunnan edustajille. Jos opiskelija on pois ryhmänohjauksesta, hänen on pikaisesti otettava yhteyttä ryhmänohjaajaansa.

Ryhmänohjaajat löytyvät Wilmasta ja heidät tavoittaa Wilmasta tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi) kautta.

Opinto-ohjaus ja opinto-ohjaajien ohjausryhmät lv.2024-2025
Marja Loukola
24F, 24G, 23A, 23D, 23E, 22B, 22D, 22E ja 21J/MLO
Seija Simola:
24H , 24 M, 23F, 23G, 23H, 22F, 22G, 22H ja21J/SSI
Vapamaa Tiina:
24A, 24B, 23B, 23C, 22A, 22C ja  21J/TVA
Marianne Laulumaa:
24 C, 24D ja 24 E

Lukion aineenopettajat
Aineenopettajat löytyvät Wilmasta ja heidät tavoittaa Wilmasta tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi) kautta.