Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö Turun lukioissa

Korkeakoulu – ja työelämäyhteistyö TSYKin lukiossa
Turun lukioiden STEAM-opintojaksot lukuvuonna 2022-2023
Turun lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työelämästrategia
Turun yliopiston maistiaisluennot lukiolaisille  
mm. Oikeustieteiden johdantokurssi (Opintojakso (2 opintopistettä) on suoritettavissa itsenäisesti ja omaan tahtiin aikavälillä 16.1.–30.4.2023. Voit ilmoittautua opintojaksolle 2.1.–15.2.2022.
Turun AMK:n maistiaiset lukiolaisille
TIEDEPASSI