Tervetuloa aloittamaan syyslukukausi huomenna 12.8.2020 seuraavan aikataulun mukaisesti:

I vuositaso klo 9.00: kokoontuminen lukion sisäpihalla, josta siirrytään ohjatusti ryhmittäin omiin ryhmänohjausluokkiin.
II vuositaso klo 10.00: suoraan omiin kotiluokkiin (ryhmänohjaustilat ala-aulan infotaululla ja – tv:ssä)
III vuositaso klo 11.00: suoraan omiin kotiluokkiin (ryhmänohjaustilat ala-aulan infotaululla ja – tv:ssä)

Muistathan yleiset ohjeet ja suositukset hygieniasta ja turvaetäisyyksistä.

Muistathan myös, että kipeänä ei saa tulla kouluun. Ilmoitathan heti poissaolostasi ryhmänohjaajalle Wilma-viestillä.

Uudet tsykkiläiset

TSYKin lukioon on valittu uusia opiskelijoita. Valituille on lähetetty valintakirje sekä sähköpostitse että tavallisena kirjeenä.

Yleislinjalle on valittu 125 opiskelijaa, alin keskiarvo 8,83.
Luonnontiedelinjalle on valittu 75 opiskelijaa, alin keskiarvo 9,24.
Merilinjalle on valittu 30 opiskelijaa, alin keskiarvo 8,6.

Syyslukukausi alkaa ke 12.8.2020. Ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat kouluun klo 9.00.

Oppikirjat lv 2020 – 2021

 

Hei,
Haastamme kaikki ja erityisesti Suomen koulut mukaan osallistumaan Itämeripäivään 27.8.2020 syömällä lähikalaa. Turun kouluissa syödään tuolloin silakkapihvejä tai särkipihvejä🐟.

Olemme olleet mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2008 ja tämä liittyy meidän haasteen päivittämiseen sekä tahtoon tehdä jotakin konkreettista Saaristomeren ja Itämeren hyväksi nyt, kun opiskelijat ovat valmiita toimimaan tärkeiden asioiden puolesta. Neuvotelkaa aiheesta opiskelijakunnan, rehtorin/keittiöpäällikön kanssa ja lähtekää mukaan sekä ilmoittautukaa haasteeseen www-sivuilla.

Sijoitamme koulunne kartalle ja laskemme samalla fosforikiloja, joita opiskelijat ja oppilaat syövät yhden päivän aikana. Haastetta saa levittää opiskelijakuntien, opettajien ja kaikkien sopivien verkostojen kautta, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja koko toiselle asteelle.

Ohessa materiaalia ja esimerkkitehtäviä ja mallivastauksia (fi/sv/en), joita voitte halutessanne hyödyntää ja keksiä itse lisää. Voitte myös seurata Itämerihaastetta kartalla.
http://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille/itamerihaaste-kartalla

Tiedepassi-luennot Turun korkeakouluissa lukiolaisille

Turun yliopiston maistiaisluennot lukiolaisille 

Turun ammattikorkeakoulun maistiaisluennot lukiolaisille

TIEDEPASSI
Tiedepassin voi kerätä koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista ja luennoista 10 kpl ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija tekee lukio-opintojensa aikana 10 raporttia erilaisista tilaisuuksista. Tilaisuuksia voivat olla mm. yleisöluennot, yliopistoluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet ja yritysvierailut. Nämä vierailut ja tapahtumat tukevat opiskelijan oman koulutuspolun hahmottamista ja ne raportoidaan valmiiseen pohjaan, jotka hyväksytetään opinto-ohjaajalla/opettajalla. Suoritettuaan tiedepassin opiskelija voi saada joko koulukohtaisen kurssin tai Teemaopinto 1/Monitieteinen ajattelu –kurssin.
Lisätietoja kurssista saat omalta lukion opinto-ohjaajaltasi.