Lukio-opintojen eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen periodin lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät Wilmassa. Muuta erillistä todistusta ei anneta ennen kuin lukion lopuksi. Wilmassa näkyy opiskelijan opintojakso / kurssikertymä, jota kannattaa seurata. Opintojaksoja/kursseja on lukion aikana valittava yhteensä vähintään 150/75, ylärajaa ei ole. Ensimmäisenä vuonna on hyvä kerryttää noin 60-64 opintopistettä/30-32 kurssia ja toisena samoin, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 30 opintopistettä/15 kurssia. Tämä tarkoittaa noin 12-14 opintopistettä/ 6-7 kurssia periodia kohtaan.

Wilmassa voi olla numeroarvosanojen lisäksi kirjainmerkintöjä T, K ja S. T eli täydennettävä tarkoittaa, että tehtäviä palauttamatta tai koe tekemättä. K eli keskeytetty tarkoittaa, että opintojakso/kurssi on opiskeltava uudelleen. S eli suoritettu tarkoittaa että opintojakso/kurssi on suoritettu. Opinnoissa ei tulisi olla T- ja K-merkintöjä.

Jokaisen periodin jälkeen järjestetään uusintakoe, jossa opiskelijan on mahdollista uusia hylätty opintojakso/kurssi. Uusintakokeeseen saa osallistua, jos on saanut opintojaksosta/kurssista hylätyn arvosanan (4), täydennettävän merkinnän T tai jos on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana.

Wilman kautta kotiväki saa tietää opiskelijan menestyksestä lukiossa. Jos Wilmassa on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan.