Arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että lukion päättyessä. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin.

Jokaisen opintojakson alussa opettaja selvittää arviointiperusteet

Arvosana määräytyy kokonaisarviointina kokeiden ja / tai muun näytön perusteella. Muuhun näyttöön sisältyvät mm. tuntiosaaminen ja -aktiivisuus, kotitehtävien tekeminen sekä erilaiset esitelmät, kirjoitelmat tai muut tehtävät. Vasta kun opiskelija on osallistunut kokeeseen, palauttanut puuttuvat osasuoritukset ja selvittänyt poissaolot, opintojakso voidaan arvostella.

Kokeessa on oltava vähintään puolet ajasta ennen kuin voi poistua.

Opintojaksot arvioidaan itsenäisesti, toisistaan riippumatta. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ja valinnaiset kielet arvioidaan aina numeroin. Poikkeuksena tästä on opinto-ohjaus, josta annetaan suoritusmerkintä.

Arvosana-asteikko
Numerot:
4 10         (hylätty – erinomainen)
Kirjaimet:
S                   (suoritettu)
T                    (täydennettävä, opintojaksosta puuttuu osasuoritus tai poissaolot ovat selvittämättä)
I                     (itsenäinen suoritus)
K                   (opintojakso jätetty kesken)
H                   (hylätty, jos opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä)