Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista hyväksytysti (arvosana vähintään 5) riippuen opiskeltujen opintojaksojen kokonaismäärästä.

2–5 opintopistettä                                                       0 hylättyä opintopistettä
6–11 opintopistettä                                                     2 hylätty opintopistettä
12–17 opintopistettä                                                  4 hylättyä opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän                                 6 hylättyä opintopistettä enintään

Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista valinnaisista opinnoista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot (LOPS 2019, s.51).

Lukiolaki 27§:n mukaan Opetushallitus voi antaa tarkempia määräyksiä osaamisen tunnistamisesta ja sitä koskevasta menettelystä. Opetushallitus on linjannut, että vain hyväksytysti suoritetut opinnot katsotaan lukiolain 27§:ssä tarkoitetutuksi aiemmin hankituksi osaamiseksi, joka opetuksen järjestäjän tulee tunnustaa.

Oppiaineisiin läheisesti liittyvät koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot voivat vaikuttaa arvosanaan lisänäyttönä (ks. opintojaksoselosteet). Mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat opiskelun päättövaiheessa opintojaksoarvosanojen keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat, kyseisen aineen opettajat voivat myös korottaa oppiaineen arvosanaa. Loppuarvosanaa voit myös korottaa abeille järjestettävissä korotustenteissä, jotka ovat kirjallisia, suullisia tai molempia.