Turvallisuusohjeita

Jokaisessa opetustilassa on poistumis – ja toimintaohjeet kriisitilanteiden varalle. Poistumiskarttoihin on merkitty myös tilaa lähimmät ensisammutuspisteet. Jokaisesta tilasta on merkitty kaksi poistumistietä ulos. Varapoistumistie on merkitty karttoihin vihreällä katkoviivalla. Mikäli pelkästään pihalle poistuminen riittää, kokoonnutaan pihan reunoille poistumisohjeiden mukaisesti kerroksittain. Kustakin kerroksesta viimeiseksi poistuva ja kaikki tilat tarkastanut opettaja ilmoittaa suojelujohdolle kerroksen olevan tyhjä.

Jos havaitset koulun alueella selkeästi turvallisuutta vaarantavan tekijän (esim. katolta putoava lumi), siitä on ilmoitettava välittömästi kiinteistönhoitajalle, rehtoreille tai turvallisuusvastaava Lauri Ruotsalaiselle.

Kriisitilanteissa on tärkeä toimia rauhallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita.