Yhteisvalintakohteita/valintakoeyhteistyö

Arkkitehtitutkinto
Biologia
Biolääketiede, Tku, Kuopio
DI
Farmasia
Kasvatustieteet, Vakavassa olevat kohteet
Kauppatiede
Lääketiede
Hammaslääketiede
Oikeustiede
Psykologia
Sosiaalityö (ei Helsinki)
Tietojenkäsittelytiede
Logopedia
AMK Soteli