Merilukio

Merilukion esittelyvideo

Merilukion opiskelijan haastattelu

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja on merellisiin opintoihin suuntautunut opintolinja. Lukion merilinjalla opiskellaan lukion valtakunnallisten, pakollisten ja syventävien opintojaksojen ohella erikoisopintojaksoja: matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, tutkimus- ja ympäristöaineita, merenkulkua, yrittäjyyttä ja matkailua. Opiskelija voi valita erikoisopintojaksoista  haluamansa aineet vapaasti.

Merilinjalla on käytössä omat koulualukset. Kaikilla merilinjalaisilla on mahdollisuus osallistua purjehduksille ja suorittaa opintojaan meriolosuhteissa.

Merilinja luo hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Yhteistyö eri oppi- ja tutkimuslaitosten sekä merialan yritysten kanssa tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden suorittaa opintoja myös toisissa oppilaitoksissa sekä tutustua työ- ja yrityselämään.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun merilinjalle haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Valinnassa huomioidaan perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo, jossa matematiikan, äidinkielen ja A1-kielen arvosanoja painotetaan kahdella.

Tule opiskelemaan vetovoimaisia aineita meren äärelle!