Päättöviikot

Jokainen periodi päättyy päättöviikkoon. Kokeiden järjestys määräytyy opintojaksotarjottimen palkkien mukaan. Opintojaksoilla voidaan pitää myös ns. välikokeita. Tarkemmista ohjeista tiedotetaan oppiaineiden tunneilla, Wilmassa, koulun nettisivuilla ja ryhmänohjauksissa. Koetta edeltävänä päivänä tai koepäivän aamuna pidetään pakollinen preppaustunti.

Päättöviikon kokeessa on oltava vähintään puolet kokeen kokonaisajasta ennen poistumista.

Opiskelijat, joilla on oikeus lisäaikaan kokeessa, informoivat opettajia asiasta itse kunkin periodin alussa. HUOM. Ylioppilaskokeissa lisäaikaan ovat oikeutettuja vain ne opiskelijat, joille Ylioppilastutkintolautakunta on hakemuksesta myöntänyt lisäajan.

Kokeet palautetaan ja palaute annetaan sähköisesti tai opettajan ilmoittaman ajankohtana. Arviointiin liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä opintojakson opettajaan.