Lukiokuraattori

Tervehdys lukiokuraattorilta

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luokse, kun haluaa luottamuksellisesti keskustella elämäntilanteeseen ja /tai opiskeluun liittyvistä asioista. Kuraattorin luokse voi tulla oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan, tai muun tahon ohjaamana. Tarkoituksena on selvittää opiskelijan elämäntilannetta,
tukea omatoimisuuteen, sekä pyrkiä löytämään erilaisia vaihtoehtoja yhdessä opiskelijan kanssa.
Lukion kuraattorin luokse voi tulla mm. seuraavissa asioissa: Opiskeluun liittyvät asiat: esim. motivaatioin puute, poissaolot, keskittymisvaikeudet tai opiskelustressi, työrauha.
Sosiaaliset suhteet: Ristiriidat kotona tai muissa ihmissuhteissa, kiusaamiseen liittyvät kokemukset, yksinäisyyteen liittyvät asiat.
Tunne-elämä: Voimavarojen ja itsetunnon vahvistaminen, tunteiden nimeäminen, käsittely ja hallinta.
Elämän hallinta: Itsenäistyminen, ajankäyttö, vuorokausirytmi ja arjen hallinta, huoli itsestä tai läheisten päihteiden käytöstä.
Sosioekonomiset asiat: Asumis- ja opintoetuudet, neuvonta talous- ja asumisasioissa, työnhaussa tukeminen.

TSYKissä olen tarvittaessa keskiviikkosin, torstaisin ja perjantaisin.
Ota rohkeasti yhteyttä!!
Terveisin Outi Tauriala-Tolonen
P040 357 9565 outi.tauriala-tolonen@turku.fi tai Wilman kautta