Yhteydenpito

Tiedottaminen ja ilmoitustaulut

Muita tiedotuskanavia ovat lukion kotisivut, sähköposti ja ilmoitustaulut sekä I ja II kerroksen Info-tv-taulut. Hallinnon ilmoitustaulu on 2. kerroksessa kanslian oven edessä. Opinto-ohjaajien ilmoitustaulut sijaitsevat 2. kerroksessa luokan 204 ja opinto-ohjaajien työtilojen välissä. Lukiolla on myös omat Facebook – ja Instagram-sivut.
Lukion yhteisösähköposti: tsyk.lukio@edu.turku.fi 
TSYKin lukion kotisivut
TSYKin lukion facebook-sivut
TSYKin lukion Instagram-sivut