Oppivelvollisuuslukio ja ylioppilaskokeet

Kokeiden suorittamien ilman maksua (koskee lukion 2021 tai sen jälkeen aloittaneita)

Oikeus maksuttomiin ylioppilaskokeisiin alkaa ensimmäisenä niillä kokelailla, jotka siirtyvät syksyllä 2021 perusopetuksesta suoraan lukioon ilman välivuosia.

Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, että suoritettavia kokeita tulee yhteensä enemmän kuin viisi, kokelas valitsee, mitkä sen tutkintokerran kokeista hän suorittaa maksuttomasti. (L502/2019, 20§)

Jos kokelas saa maksuttomasti suoritetusta kokeesta hylätyn arvosanan, hän saa uusia kokeen ilman maksua (L502/2019, 20§). Hylätyn kokeen uusiminen ilman maksua ei ole mahdollista seuraavista tapauksissa:
– kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen
– kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi
– kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi.

Hyväksytyn kokeen uusimisesta peritään aina maksu. Ylioppilastutkinnon valmistumisen jälkeen kokeista peritään aina maksu. Ylioppilastutkintolautakunta, Yleiset määräykset ja ohjeet 30.6.2023

Ylioppilastutkinto, Kevään 2022 tutkintouudistus