Vilppi ja plagiointi

Vilppiä on esimerkiksi lunttaus koetilanteessa, suora kopioiminen ilman lähdeviitettä, tekoälyn tuotoksen esittäminen omana suorituksena, aikaisemmin tehtyjen jo arvosteltujen omien tai muiden töiden uudelleenkäyttäminen ja kaupanteko suorituksilla. Vilpillisesti tehtyä suoritusta ei voida arvioida puutteellisen osaamisen näytön vuoksi.

Vilppi opintojen suorittamisessa johtaa seuraamuksiin, joita teon törkeys ja toistuvuus huomioiden ovat keskustelu opettajan kanssa, rehtorin puhuttelu, opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kuuleminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Vilpistä ylioppilastutkinnossa säädetään ylioppilastutkintolaissa. (Ylioppilastutkintolaki 15§)

Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta Turun lukioiden kurinpitosuunnitelma.