Poissaolot ja niiden selvittäminen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 30 § 11.3.2022). Poissaolot on aina selvitettävä aineenopettajalle mahdollisimman pian. Myös 18 vuotta täyttäneiden on esitettävä poissaolotodistus. Selvitykseksi käy huoltajan/vanhemman antama selvitys tai lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Opiskelija ei voi itse selvittää poissaolojaan Wilmassa.

Hyväksyttyjä poissaolojen syitä ovat esimerkiksi sairaus, koulun edustustehtävä ja opintomatka.

Ennalta tiedettyyn poissaoloon on aina pyydettävä lupa etukäteen Wilmassa. Poissaolopyynnöt 1–3 päivältä osoitetaan ryhmänohjaajalle ja yli 3 päivän rehtorille.

Opiskelijan on selvitettävä ja opiskeltava itsenäisesti ne asiat, joita opintojaksolla on käsitelty hänen poissaolonsa aikana. Lomamatka kouluaikana ei oikeuta tukiopetukseen.

Mikäli opiskelija sairastuu koeviikolla, huoltajan tulee ilmoittaa heti koepäivänä poissaolosta aineenopettajalle Wilman viestillä tai sähköpostitse. Mikäli poissaoloa ei ole selvitetty opettajalle, ei opiskelijalla ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen.

Jos ilmoittaminen koepäivänä on mahdotonta, se on tehtävä uusintakokeen ilmoittautumispäivään mennessä. Tällöin selvitykseksi kelpaa vain lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Muutoin menetät oikeuden osallistua uusintakokeeseen ja opintojaksosuorituksesi mitätöityy.