Oppimateriaalit (oppivelvolliset)

Turun kaupungin lukioissa käytetään pääsääntöisesti digitaalisia oppimateriaaleja, joihin opiskelija saa lisenssit opettajilta opintojaksojen alkaessa. Oppimateriaali tarjotaan maksuttomasti kaikkiin omassa lukiossa opiskeltaviin opintojaksoihin.

Opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus joustavasti valita yksittäisiä opintojaksoja myös muista Turun kaupungin päivälukioista tai iltalukiosta.

Mikäli opiskelija opiskelee toisessa päivälukiossa sellaista oppiainetta, jota oma lukio ei tarjoa ollenkaan (esim. elämänkatsomustieto, islam, pitkät kielet ranska, saksa, venäjä), hän saa maksutta lisenssin vieraasta lukiosta kyseisen oppiaineen opettajalta.

Muissa oppiaineissa opiskelija on oikeutettu vain siihen lisenssiin, jonka hänen oma lukionsa tarjoaa. Jos siis opiskelija osallistuu toisessa päivälukiossa esim. yhdelle historian opintojaksolle ja hänelle on jo jaettu historian oppimateriaali omasta lukiosta, ei hänelle anneta enää toista samaan oppiaineeseen liittyvää lisenssiä. Näin siis siinäkin tapauksessa, että toisessa lukiossa on käytössä eri oppimateriaali. Tällöin opiskelija voi hankkia toisen materiaalin itse. Tämä kannattaa jatkossa ottaa huomioon, kun valitsee opintoja muista lukioista.

Iltalukiolla on oppikirjalainaamo heidän käyttämilleen printtikirjoille. Oppivelvolliset saavat lainata sieltä kirjoja opintojaksoittain Iltalukion opintoja varten. Opiskelija on tässä tapauksessa itse yhteydessä iltalukion lainaamosta vastaavaan opettajaan Jussi Rätyyn (jussi.raty.@edu.turku.fi).