Opiskelijakunta

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan hallitus koostuu
hallituksen jäsenistä, sihteeristä, rahastonhoitajasta sekä puheenjohtajistosta. Yhdessä nämä tahot muodostavat toimielimen, jonka tavoite on ajaa opiskelijoiden etua ja, lisätä vaikutusmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä sekä tuoda opiskelijoiden mielipiteitä opettajien tietoon.

Käytännössä OPKH pyrkii toteuttamaan tavoitteitaan käymällä vuoropuhelua opettajakunnan välillä, tekemällä jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä lukion muiden ryhmien ja – ulkopuolisten ryhmien, yhdistysten, yritysten ja päättäjien kanssa.  Opiskelijakunnan hallitus toimii myös opiskelijoiden edunvalvojana lukion sisäisissä – ja tarvittaessa ulkoisissa asioissa.

Hallitus valitaan vuosittain erillisellä puheenjohtaja- ja jäsenvaalilla. Hallituksen muodostaa yhteensä 14 henkeä. Jäseniä valitaan 12, joista kaksi henkeä toimii varajäseninä. Puheenjohtajaksi valitaan eniten ääniä puheenjohtajavaalissa saanut ja varapuheenjohtajaksi toiseksi eniten ääniä saanut. Opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen sopii jokaiselle opiskelijalle, joka kiinnostunut vaikuttamisesta, yhteiskunnasta, viestinnästä, markkinoinnista tai johtamisesta.

Sähköposti: tsykopiskelijakunta@gmail.com

Facebook: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijakunta

Instagram: TSYKOPKH

Opiskelijakunnan hallituksen lisäksi koulussamme toimii Abitoimikunta, joka vastaa mm. penkkareiden järjestämisestä.