Opiskelijakunta

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan hallitus koostuu hallituksen jäsenistä, sihteeristä, rahastonhoitajasta sekä puheenjohtajistosta. Yhdessä nämä tahot muodostavat toimielimen, jonka tavoite on ajaa opiskelijoiden etu ja, lisätä viihtyisyyttä sekä tuoda mielipiteitä opettajien tietoon.
Käytännössä OPKH pyrkii toteuttamaan tavoitteitaan käymällä vuorokeskustelua opettajankokouksissa, järjestämällä tapahtumia sekä valvomalla opiskelijoiden etuja.
Opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen sopii jokaiselle opiskelijalle, joka kiinnostunut vaikuttamisesta, yhteiskunnasta, viestinnästä, markkinoinnista tai johtamisesta.