Kielitietoisesti kouluissa -hanke 2017-2019

Kielitietoisesti kouluissa -hankkeen rakenteellisina tavoitteina oli tuoda kielikasvatus ja monikielisyys näkyväksi osaksi koulujen arkea, luoda oppiva kieltenopettajien verkosto, kokeilla A2-kielten varhentamista 2. luokalta alkaen sekä kehittää varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen soveltuvia kieli- ja kielitietoisuusmaistiaisia. Hankkeen pedagogiset päätavoitteet olivat uuden opetussuunnitelman mukaisen kielikasvatuksen ja kielitietoisen pedagogiikan kehittäminen, kielten oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittäminen, varhaistetun kielenopetuksen sekä monikielisyys- ja kielitietoisuuspedagogiikan kehittäminen alkuopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019 Turun kaupungin sivistystoimialalla. Lisätietoja: koordinaattori Sanna Sova, etunimi.sukunimi@turku.fi ja hankkeen sivustolta: https://blog.edu.turku.fi/kieko/