Kaikille tarkoitettuja linkkejä ja koulutusmateriaaleja

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja sellaisten eri aiheisten koulutusten materiaaleja, jotka saattavat kiinnostaa koko monikulttuurisen opetuksen henkilöstöä. Sivulle kootaan myös tietoa ajankohtaisista eri tahojen järjestämistä koulutuksista. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti. Huom. Linkin klikkaaminen siirtää sinut pois tältä sivulta.

OPH:n sivulle on koottu tietoa monikielisyydestä voimavarana

Peruskoulu on parasta -hankkeen monikieliset videot: Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta ja Kodin ja koulun yhteistyö. Videot on suunnattu huoltajille, jotka puhuvat tai ymmärtävät arabiaa, somaliaa, kurdia, venäjää ja englantia. Niiden lisäksi yksi versio on tehty selkosuomeksi. Youtuben soittolista löytyy täältä: https://youtube.com/playlist?list=PLNZfcYaWFhFgRuW9zSgIozomw0yt4WnkS

Huoltajille suunnatussa Peruskoulu on parasta -lehdessä kerrotaan haastattelujen ja keissiesimerkkien kautta, minkälaista opiskelu on suomalaisessa peruskoulussa. Puolet lehden sisällöstä on suomeksi, reilut 10 sivua ruotsiksi ja yksi aukeama per kieli arabiaksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi ja viroksi. Lehteä on saatavilla kouluista jase  on luettavissa myös sähköisenä versiona Issuu-sivujen kautta: https://issuu.com/turun_kasvatus_ja_opetustoimi/docs/peruskoulu_on_parasta_-_issuu

Turun kaupungilla on tehty kymmenosainen Koulujen palvelut -videosarja, jossa luokanopettaja, koulukuraattori ja monet muut kouluilla työskentelevät ammattilaiset kertovat, minkälaisissa tilanteissa oppilas tai huoltaja voi kääntyä hänen puoleensa ja mitä hän tekee työkseen. Videoihin voi valita tekstityksen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi ja farsiksi.  Kaikki videot löytyvät tältä soittolistalta: https://youtube.com/playlist?list=PLNZfcYaWFhFi55EvVrMxHytlAssSWN6d2

Turun kaupungin tuore (2021) opas, joista löytyy kattavaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden tukipalveluista, myös oma osio vieraskielisille. : https://www.turku.fi/lasten-tukipalvelut

Linkkikioski-hanke tarjoa Itä-Turun alakoulujen oppilaille ja heidän perheilleen tukea integroitumiseen ja tasapainoisen kulttuuri-identiteetin muodostamiseen. Hankkeen työntekijät ohjeistavat huoltajia mm. Wilman käytössä. Kioski toimii vuosina 2021-2024. Lisätiedot: https://mvkk.fi/linkkikioski/

Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan on palvelu, jossa voi opiskella suomea tai ruotsia katselemalla Ylen videosisältöjä sovelluksessa tai selaimella. Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja muille suomen- ja ruotsin kielen oppijoille. Suomenkielisiin tekstityksiin saat tukikäännökset 13 eri kielellä, ruotsinkielisiin 25 kielelle. Lataa sovellus: Google Play-kauppa App store  tai opiskele selaimella: kielikoulu.yle.fi  sprakskolan.yle.fi

Turun yliopiston Minästä ja kielestä kiinni –hankkeessa on tuotettu kaksiosainen oppimateriaalipari kieli- ja kulttuuritietoiseen perusopetukseen. Oppimateriaalit sisältävät pedagogista taustatietoa opettajille, tulostettavaa ja digitaalista materiaalia oppilaille sekä helppokäyttöisiä toiminnallisia ja yhteisöllisiä tehtäviä.

Kielestä koppi -kirjan pdf-versio: https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-content/uploads/sites/179/2021/02/Kielest%C3%A4-koppi-oppimateriaali.pdf

Minästä kiinni -kirjan pdf-versio: https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-content/uploads/sites/179/2021/02/Minasta-kiinni-oppimateriaali.pdf

PELIMO-hankkeessa on kehitetty peli 4-6 luokkalaisten lasten monikulttuurisuuskasvatuksen käyttöön kouluissa, osana yhteiskuntaopin opetusta. Peli on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. PELIMO –mobiilipeli on nyt ladattavissa sovelluskaupoista. Opettajan oppaan voi ladata hankeen sivuilta http://pelimo.turkuamk.fi

Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on suunnattu erityisesti vieraskielisille vanhemmille. Oppaasta ja videoista vanhemmat saavat selkokielellä tietoa kiusaamistilanteiden tunnistamisesta sekä toimintatapoja puuttua kiusaamiseen. Opas on julkaistu selkokielellä ja lisäksi oppaasta on tehty kieliversiot: selkoruotsi, venäjä, viro, somali, arabia, kurdi ja englanti.

OPH on käännättänyt oppilaiden ja huoltajien huoneentaulut, joissa kerrotaan miten ehkäistä kiusaamista ja miten toimia kiusaamistilanteessa, seuraaville kielille: albania, arabia, englanti, kurdi, somali, venäjä ja viro. Huoneentaulut ja muun kiusaamisen vastaisen työn aineistot löydät täältä

Monikielisen oppijan matkassa-verkkosivusto ja materiaali (Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi) tarjoaa näkökulmia siihen, millaista on monikielisen oppijan kouluarki ja miten opettajat voivat tukea jokaisen oppijan osallisuutta ja monikielistä identiteettiä koulussa. Materiaali antaa myös työkaluja oppijan kielitaidon arviointiin ja sen kehittymisen tukemiseen sekä mallintaa sitä, miten eri tiedonalojen sisältöjen oppimista voidaan syventää tukemalla oppijoiden monikielisiä kielellisiä taitoja.

Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti. Eriyttämisen vinkkipankki: Onnistu eriyttämisessä -kirjan liitteet | PS-kustannus

Lukusilta-palveluun on koottu kattavasti tietoa lukemaan oppimisesta, lukivaikeudesta, monikielisyydestä sekä oman äidinkielen tukemisesta. Sivuston artikkelit on suunnattu vanhemmille, opettajille ja lasten lähiaikuisille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea lapsen kielellisten taitojen ja lukutaidon tukemiseen. Videoilla monikieliset vanhemmat kertovat parhaita vinkkejään lapsen oman äidinkielen tukemiseen. Artikkelien ja videoiden lisäksi löydät sivustolta myös materiaaleja lukemisen kotiharjoitteluun, sekä vanhempainiltoja. Päivitettyyn sivustoon pääset tutustumaan osoitteessa: lukusilta.fi

Turun yliopiston opettajankouluslaitos järjestää kursseja, joilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutus rakentuu 16 eri teemaisesta videosta sekä niihin liittyvästä tehtäväpaketista.

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on laadittu ajatellen erityisesti ensimmäisen polven maahanmuuttajia. Aineisto koostuu perusopetuksen ammattilaisille suunnatuista tietoiskuista ja oppilaiden kanssa käytettävistä mielenterveystaitojen harjoituksista: https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveystaitoja-maahanmuuttajaoppilaille-2/

Mediakasvatusseuran ja Suomi-Somalia Seuran Cawinaad-hankkeessa on yhteistyössä laadittu valeuutisten tunnistamista ja medialukutaitoa kehittävät kortit somalin kielellä. Kortit on Suomen Punaisen Ristin hankkeen tuella käännetty ja julkaistu myös suomeksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi, arabiaksi ja soraniksi. Korteissa on ohjeita, miten voi tunnistaa valheellisia sisältöjä ja valeuutisia sekä kuinka voi testata oman medialukutaidon. Tutustu ja lataa monikieliset kortit täältä: Disinformaatio- ja medialukutaitokortit – Google Drive

Satu Taskisen tuoreehko väitöskirja (2017) maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä

DivEd-hankkeen vinkkejä Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen

Materiaalia oppimisvaikeuksista eri kielillä: suomi, englanti, ruotsi, venäjä, somali, arabia, ranska. (kieltä klikkaamalla siirryt traumajaoppiminen.fi-sivustolle, josta löytyy myös paljon muuta tietoa pakolais- ja turvapaikkahakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi)

Kieliverkosto julkaisee Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, jonka artikkelit käsittelevät monipuolisesti kielikoulutusta. Toukokuun 2020 numeron teemana on kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. Sisältää paljon mielenkiintoisia artikkeleita.

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-ehdotukset II, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:5 (15.2.2017)

Tasa-arvotyö on taitolaji- Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Sisältää myös osion valmistavasta opetuksesta)

Edu.fi- sivusto: Tietoa opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista. Paljon hyödyllistä tietoa ja materiaaleja.

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen: Sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa. Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja.

Walter ry:n KYTKE-projektin materiaalipaketin sisältämät toiminnalliset harjoitukset ja tehtävät antavat opettajille työkaluja käsitellä syrjintä- ja monikulttuurisuusteemoja oppilaiden kanssa.

Helsingin kaupungin tuottamia materiaaleja, joita voi hyödyntää henkilöstön osaamisen kehittämistyössä:

Maistuva koulun sivulta löydät kuvallisia ohjeita kouluruokailusta ja koulun ruokarytmistä eri äidinkielillä: Muut kielet – Maistuva koulu

Merkityksellinen Suomessa-toimintaohjelma Ohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja

yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi, OKM 2016

Siirtolaisuus – Migration on Siirtolaisuusinstituutin neljä kertaa vuodessa julkaisema lehti, joka sisältää muuttoliikkeisiin ja etnisiin kysymyksiin liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluita ja uutisia. Vanhoja numeroita voi ladata linkin kautta.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman pääkohdat englanniksi (Tiina Sarisalmi): Finnish Core Curriculum – New Approach to Learning

 

Traumaan ja kriiseihin liittyviä linkkejä:

Mieli ry:n Serene-hankkeessa Serene-hankkeessa kehitettiin tukipalveluja maahanmuuttajille, pääasiassa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Hankkeessa tuotettiin monenlaisia materiaaleja, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalit sisältävät muun muassa erikielisiä materiaaleja hyvinvoinnista sekä rentoutumisharjoituksia eri kielillä: Serenen materiaalit / Serene Resources (mielenterveysseurat.fi)

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi: Näiltä sivuilta saat tietoa traumatisoitumisesta ja sen tunnistamisesta sekä apua koulunkäynnin tukemiseen

Minna Lähteenmäki: Lapsi turvapaikanhakijana – Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta. Väitöskirja vuodelta 2013

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut– Systemaattinen tilannekatsaus, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2015

Taitoja mielen toipumiseen – opas työntekijöille (THL)

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto (Mieli ry)

If we ever get out of here-dokumentti (vimeo) In the documentary “If we ever get out of here” we get to follow three individuals and their families in the refugee camp Kakuma, Kenya

 

Lista FB-yhteisöistä, joista voi olla iloa ja hyötyä monikulttuurisen opetuksen opettajien työssä:

VALOA! Maahanmuuttajien valmistava opetus (Ryhmä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen parissa toimiville opettajille ja avustajille. Jaetaan ajatuksia, ideoita ja toimivia käytänteitä sekä luodaan vähän yhteenkuuluvaisuutta! )

Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF (Tämä on ryhmä kaikille koulusta ja kasvatuksesta kiinnostuneille – ei vain ”uudesta koulusta” kiinnostuneille. Kaipaamme arvostavaa, yhteistä keskustelua siitä, miten koulu – ja kasvatus ylipäätään – voi olla kunnioittavaa ja kaikkien hyvinvointia tukevaa.)

S2 Perusopetuksen työryhmä (Haluatko vaikuttaa perusopetuksen S2-asioihin? Tule mukaan työryhmään, jos vastauksesi on kyllä! Tarkoituksena on keskustella perusopetuksen ajankohtaisista asioista, esimerkiksi oppimäärän valinnasta ja uusien opetussuunnitelmien toteutumisesta paikallisella tasolla. Myös valmistavan opetuksen vaikuttajat ovat tervetulleita ryhmäämme.)

Lukutaitoverkosto (Ryhmään ovat tervetulleita kaikki suomea toisena kielenä puhuvien luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta kiinnostuneet. Jaetaan uutisia, ideoita ja ajatuksia sekä kirjoitellaan mielenkiintoisista lukutaitoasioista!)

Suomen kieli on koti, metsä ja puutarha (Ryhmä edistää myönteistä suhtautumista suomen kielen käyttämiseen, vaalimiseen, huoltamiseen. Ryhmän tavoitteena on pohtia sanojen ja ilmausten merkityksiä erilaisissa konteksteissa, keskustella kielenkäytön rekistereistä. Ryhmä arvostaa monenlaista suomea)

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa (Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoja tapahtumista, ideoita, linkkejä, materiaaleja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä keskustella kaikesta koulujen kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen liittyvistä asioista.)