Kielitietoisuus

Kielitietoisuus on eri oppiaineiden (tiedonalojen) kielen ja käsitteiden hallintaa ja kuuluu jokaisen oppilaitoksen toimintakulttuuriin. Lyhyesti kielitietoisuudesta:

  • Oppilas opiskelee ja oppii eri oppiaineiden kieltä.
  • Sisällön ja kielen opettaminen ovat toisistaan erottamattomat
  • => Kielitietoinen aineenopetus ja ainetietoinen kielenopetus
  • => Jokainen opettaja on kielen opettaja!
  • Oppilaiden kielitaito näkyväksi osaksi opetusta ja koulun toimintakulttuuria.

Kielitetoisen opetusen tueksi: Yhteistä kieltä luomassa – Suomea opetteleva opetusryhmässäni -kirja (OPH)

Lisätietoa kielitietoisuudesta:

DivEd-hankkeen vinkkejä Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen

Kielitietoisuus tutuksi 25.4.2017 Jenni Alisaari: Jenni Alisaaren luentodiat 25.4.2017 Turun ammatti-instituutissa

Jenni Alisaaren esitys Kielitietoisuus Koulutuskeskiviikko-tapahtumassa Vaasassa 22.3.2017.

Seuraavalta alasivulta löydät tietoa Turun kaupungin hankkeesta ”Kielitietoinen koulu”.