Kielitietoisuus ja linkkejä materiaaleihin

Kielitietoisuus on eri oppiaineiden (tiedonalojen) kielen ja käsitteiden hallintaa ja kuuluu jokaisen oppilaitoksen toimintakulttuuriin. Lyhyesti kielitietoisuudesta:

  • Oppilas opiskelee ja oppii eri oppiaineiden kieltä.
  • Sisällön ja kielen opettaminen ovat toisistaan erottamattomat
  • => Kielitietoinen aineenopetus ja ainetietoinen kielenopetus
  • => Jokainen opettaja on kielen opettaja!
  • Oppilaiden kielitaito näkyväksi osaksi opetusta ja koulun toimintakulttuuria.

Kielitetoisen opetuksen tueksi: Yhteistä kieltä luomassa – Suomea opetteleva opetusryhmässäni -kirja (OPH)

Lukeva koulu: Kielitietoisuus majakkana kielen karikoissa, opetusneuvos Katri Kuukka – YouTube

Turun Normaalikoulu on laatinut kielitietoista oppimateriaalia eri oppiaineista. Sivulla on myös omakielistä materiaalia (arabia, kurdiksi, persia, bosnia, albania, somali) sekä apua erilaisten tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Turun normaalikoulun MINKKI-hankkeen verkkoalusta (tnk.fi)  

 

Lisätietoa kielitietoisuudesta:

DivEd-hankkeen vinkkejä Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen

Kielitietoisen opettajan opas (e-norssi, toim. Tarja Ruohonen 2019.) https://enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/

Jenni Alisaaren esitys Kielitietoisuus Koulutuskeskiviikko-tapahtumassa Vaasassa 22.3.2017.

Seuraavilta alasivuilta löydät Kielitietoisen opettajan huoneentaulu sekä tietoa Turun kaupungin toteuttamasta hankkeesta ”Kielitietoinen koulu”.