Kielitietoisuudesta lisää

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus, Ilona Kuukka: Kielitietoisuus, Ilona Kuukka – YouTube

Yhdessä kohti kielitietoista koulua –  Näkökulmia lisääntyvän kielellisen moninaisuuden tukemiseen: Together towards language-aware schools. Perspectives on supporting increasing linguistic diversity – UTUPub

Kieliverkosto julkaisee Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, jonka artikkelit käsittelevät monipuolisesti kielikoulutusta. Toukokuun 2020 numeron teemana on kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus koulutuksen ja kasvatuksen kentällä. Sisältää paljon mielenkiintoisia artikkeleita.

Turun yliopiston opettajankouluslaitos järjestää kursseja, joilla opettajat voivat kouluttautua kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntijoiksi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja ne rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

DivEd-hankkeen vinkkejä Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen

Turun yliopiston Minästä ja kielestä kiinni –hankkeessa on tuotettu kaksiosainen oppimateriaalipari kieli- ja kulttuuritietoiseen perusopetukseen. Oppimateriaalit sisältävät pedagogista taustatietoa opettajille, tulostettavaa ja digitaalista materiaalia oppilaille sekä helppokäyttöisiä toiminnallisia ja yhteisöllisiä tehtäviä.

Kielestä koppi -kirjan pdf-versio: https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-content/uploads/sites/179/2021/02/Kielest%C3%A4-koppi-oppimateriaali.pdf

Minästä kiinni -kirjan pdf-versio: https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/wp-content/uploads/sites/179/2021/02/Minasta-kiinni-oppimateriaali.pdf