Omakielinen opetus (OMO)

Omakielinen opetus on perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaan omalla äidinkielellä. OMO tukee oppilaan oppimisvalmiuksia. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan yhteistyössä OMO-opettajan ja luokan- tai aineenopettajan kesken.

 

HUOM! OMO-tunteja ei enää raportoida Webropol-kyselyllä lukuvuonna 2016-2017. Lisätietoja monikulttuurisen opetuksen suunnittelijalta.