Omakielinen opetus (OMO)

Omakielinen opetus on perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaan omalla äidinkielellä. OMO tukee oppilaan oppimisvalmiuksia. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan yhteistyössä OMO-opettajan ja luokan- tai aineenopettajan kesken.