Omakielinen opetus (OMO) ja omakielinen koulunkäynninohjaus (OMA)

Omakielinen opetus on perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaan omalla äidinkielellä. OMO tukee oppilaan oppimisvalmiuksia. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan yhteistyössä OMO-opettajan ja luokan- tai aineenopettajan kesken.

Omakielinen koulunkäynninohjaus on monikielisen oppilaan tukemista hänen omalla äidinkielellään.