Ohjeita opettajille

Yleisiä ohjeita MAI- ja OMO-opettajille >>

Oppilaan oman äidinkielen opettajana Turun opetustoimessa –  Opas koulujen käyttöön >>

Käsikirja SAP HR -portaalin käyttöön >>
(mm. ohjeita poissaolon ilmoittamiseen, koulutukseen hakemiseen, matkalaskujen tekoon)

OHJE MAI-OPETTAJALLE UUDEN OPPILAAN ILMOITTAUTUMISESTA

Keväästä 2019 alkaen uudet turkulaiset oppilaat ilmoittautuvat MAI-opetukseen Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Paperisia ilmoittautumisia ei enää vastaanoteta.

Ulkopaikkakuntalaiset sekä Turun normaalikoulun, Turun kansainvälisen koulun ja Turun Steiner-koulun oppilaat ilmoittautuvat MAI-opetukseen toimittamalla täytetyn ilmoittautumislomakkeen monikulttuurisen opetuksen suunnittelijalle. Ilmoittautumisen voi lähettää joko sähköpostin liitteenä (etunimi.sukunimi@turku.fi) tai postitse osoitteeseen Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku.

Uusi MAI-kielen ryhmä perustetaan mikäli ilmoittautumisia on saapunut Turun kouluista vähintään neljä ja ryhmälle löydetään sopiva opettaja. Tämä neljän oppilaan sääntö ei koske jo olemassa olevia kieliä. Jos kielessä on jo MAI-ryhmä/ryhmiä, uudet oppilaat sijoitetaan näihin jo olemassa oleviin ryhmiin. Ei ole mitään sääntöä, jonka mukaan kouluun perustetaan uusi ryhmä, jos koulussa on neljä samaan MAI-kieleen ilmoittautunutta oppilasta. Nämä oppilaat sijoitetaan jo olemassa oleviin ryhmiin.