Ohjeita opettajille

Oppilaan oman äidinkielen opettajana Turun perusopetuksessa –  Opas koulujen käyttöön: MAI-opas lv 2023-2024

Ohje viestien lähettämiseen Wilmassa: MAI – Wilma-viestin lähettäminen

Ohje oppilaan poistamiseen Wilmasta: Oppilaan poistaminen MAI-ryhmästä Wilmassa

Käsikirja SAP HR -portaalin käyttöön >>
(mm. ohjeita poissaolon ilmoittamiseen, koulutukseen hakemiseen, matkalaskujen tekoon)

OHJE MAI-OPETTAJALLE UUDEN OPPILAAN ILMOITTAUTUMISESTA

Turun kaupungin koulujen oppilaat ilmoittautuvat MAI-opetukseen Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Paperisia ilmoittautumisia ei enää vastaanoteta.

Ulkopaikkakuntalaiset sekä Turun normaalikoulun, Turun kansainvälisen koulun ja Turun Steiner-koulun oppilaat ilmoittautuvat MAI-opetukseen toimittamalla täytetyn ilmoittautumislomakkeen monikulttuurisen opetuksen suunnittelijalle. Ilmoittautumisen voi lähettää joko sähköpostin liitteenä (etunimi.sukunimi@turku.fi) tai postitse osoitteeseen Olavintie 2, 20700 Turku.

Uusi MAI-kielen ryhmä perustetaan mikäli ilmoittautumisia on saapunut Turun kouluista vähintään kuusi ja ryhmälle löydetään sopiva opettaja. Tämä kuuden oppilaan sääntö ei koske jo olemassa olevia kieliä. Jos kielessä on jo MAI-ryhmä/ryhmiä, uudet oppilaat sijoitetaan näihin jo olemassa oleviin ryhmiin. Ei ole mitään sääntöä, jonka mukaan kouluun perustetaan uusi ryhmä, jos koulussa on kuusi samaan MAI-kieleen ilmoittautunutta oppilasta. Nämä oppilaat sijoitetaan jo olemassa oleviin ryhmiin.