Wilma ja arviointi

WILMA:

Kaikkien MAI-opettajien tulee käyttää Wilmaa säännöllisesti. Oppilaiden poissaolot merkitään aina Wilmaan ja sen lisäksi Wilmassa voi käyttää positiivisia merkintöjä ja unohdusmerkintöjä.

Ohjeet tuntimerkintöjen tekemiseen näet täältä: Wilman käyttö MAI_ohjeet

ARVIOINTI:

Kaikkien Turun kaupungin koulujen oppilaiden arviointi tehdään Wilmassa. Opettajat ovat saaneet arviointiin ohjeet suunnittelijalta.

Wilma-arvioinnit tehdään lukuvuoden lopussa, noin toukokuun puolivälissä. Aikataulusta ilmoitetaan tarkemmin keväisin.

Kun MAI-opettaja on tehnyt ja toimeenpannut arvioinnin, koulusihteeri tulostaa MAI-todistuksen ja oppilas saa MAI-todistuksen lukuvuositodistuksensa liitteenä lukuvuoden viimeisenä päivänä.

 

Jos sinulla on oppilas, joka ei ole Wilmassa eli ei opiskele Turun kaupungin kouluissa vaan Norssissa, Kansainvälisessä koulussa, Steiner-koulussa, muiden kuntien kouluissa, esikoulussa tai toisella asteella:

  1. Oppilaalle annetaan arviointi erillisellä todistuksella. Todistuspohjat ovat alla.
  2. Valitse oppilaalle oikea todistuspohja: 2., 6., ja 9. luokan oppilaille sanallinen todistuspohja. Kaikille muille osallistumistodistuspohja. Jos oppilas on ruotsinkielisessä koulussa valitse hänelle ruotsinkielinen todistuspohja.
  3. Tallenna todistuspohja koneellesi ja täytä arviointi.
  4. Tulosta todistus kahtena kappaleena ja allekirjoita ne.
  5. Anna oppilaalle kevään viimeisenä MAI-kertana todistus. Säilytä toinen kappale itselläsi.

Todistuspohjat:

2. vuosiluokan oppilaan todistus:LIITE TODISTUKSEEN 2.lk

6. vuosiluokan oppilaan todistus: LIITE TODISTUKSEEN 6.lk

9. vuosiluokan oppilaan todistus: LIITE TODISTUKSEEN 9.lk

Osallistusmistodistus (muiden luokkien oppilaat): LIITE osallistumistodistus

2. vuosiluokan oppilaan todistus, ruotsinkieliset oppilaat: bilaga verbal 2.åk

6. vuosiluokan oppilaan todistus, ruotsinkieliset oppilaat: bilaga verbal 6.åk

9. vuosiluokan oppilaan todistus, ruotsinkieliset oppilaat: bilaga verbal 9.åk

Osallistusmistodistus, ruotsinkieliset oppilaat (muiden luokkien oppilaat):intyg över deltagande

 

HUOM! Ennen arviointia lue huolellisesti läpi arviointiohjeet opetussuunnitelmasta: