Kielitietoisen opetuksen tueksi

Kielestä koppi – Oppimateriaali kielitietoiseen perusopetukseen

Kielitetoisen opetuksen tueksi: Yhteistä kieltä luomassa – Suomea opetteleva opetusryhmässäni -kirja (OPH)

Lukeva koulu: Kielitietoisuus majakkana kielen karikoissa, opetusneuvos Katri Kuukka – YouTube

Turun Normaalikoulu on laatinut kielitietoista oppimateriaalia eri oppiaineista. Sivulla on myös omakielistä materiaalia (arabia, kurdiksi, persia, bosnia, albania, somali) sekä apua erilaisten tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Turun normaalikoulun MINKKI-hankkeen verkkoalusta (tnk.fi)  

Kielitietoista oppimateriaalia ja opetusta vapaasti hyödynnettävissä (MonikA-hanke): Monika-hanke — Suunta (edusuunta.fi)

Lisätietoa kielitietoisuudesta:

DivEd-hankkeen vinkkejä Kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen

Kielitietoisen opettajan opas (e-norssi, toim. Tarja Ruohonen 2019.) https://enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/

OPH:n sivustolla perehdytään kielitietoisuuteen ja monilukutaitoon osana opetussuunnitelmien perusteita sekä annetaan näkökulmia kielitietoiseen opetukseen: Monilukutaito ja kielitietoisuus | Opetushallitus (oph.fi)

Monikielisen oppijan matkassa -sivustolla tarjotaan lisää näkökulmia ja työkaluja kielitietoiseen pedagogiikkaan, monikielisen oppijan kouluarkeen sekä osallisuuden ja identiteetin tukemiseen. Sivustolla keskitytään erityisesti monikielisiin oppijoihin, mutta samat näkökulmat ja tuen keinot hyödyttävät myös suomea äidinkielenään käyttäviä oppijoita. Linkki sivustolle: Etusivu – Monikielisen oppijan matkassa – kielitietoista pedagogiikkaa – jyu OKL