Verkostoidu!

Turun perusopetuksen opettajaryhmille viestitään pääosin sähköpostitse ja Teamsissa. Jos et ole oman opettajaryhmäsi sähköpostilistalla tai monikulttuurisen opetuksen Teams-ryhmässä, olethan yhteydessä monikulttuurisen opetuksen suunnittelijaan.

Lista FB-yhteisöistä, joista voi olla iloa ja hyötyä monikulttuurisen opetuksen opettajien työssä:

VALOA! Maahanmuuttajien valmistava opetus (Ryhmä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen parissa toimiville opettajille ja avustajille. Jaetaan ajatuksia, ideoita ja toimivia käytänteitä sekä luodaan vähän yhteenkuuluvaisuutta! )

Suomen opettajien ja kasvattajien foorumi #SOKF (Tämä on ryhmä kaikille koulusta ja kasvatuksesta kiinnostuneille – ei vain ”uudesta koulusta” kiinnostuneille. Kaipaamme arvostavaa, yhteistä keskustelua siitä, miten koulu – ja kasvatus ylipäätään – voi olla kunnioittavaa ja kaikkien hyvinvointia tukevaa.)

S2 Perusopetuksen työryhmä (Haluatko vaikuttaa perusopetuksen S2-asioihin? Tule mukaan työryhmään, jos vastauksesi on kyllä! Tarkoituksena on keskustella perusopetuksen ajankohtaisista asioista, esimerkiksi oppimäärän valinnasta ja uusien opetussuunnitelmien toteutumisesta paikallisella tasolla. Myös valmistavan opetuksen vaikuttajat ovat tervetulleita ryhmäämme.)

Lukutaitoverkosto (Ryhmään ovat tervetulleita kaikki suomea toisena kielenä puhuvien luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta kiinnostuneet. Jaetaan uutisia, ideoita ja ajatuksia sekä kirjoitellaan mielenkiintoisista lukutaitoasioista!)

Suomen kieli on koti, metsä ja puutarha (Ryhmä edistää myönteistä suhtautumista suomen kielen käyttämiseen, vaalimiseen, huoltamiseen. Ryhmän tavoitteena on pohtia sanojen ja ilmausten merkityksiä erilaisissa konteksteissa, keskustella kielenkäytön rekistereistä. Ryhmä arvostaa monenlaista suomea)

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa (Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoja tapahtumista, ideoita, linkkejä, materiaaleja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä keskustella kaikesta koulujen kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen liittyvistä asioista.)