Ajankohtaista

Syksyllä on siirtynyt valmistavasta opetuksesta perusopetukseen ennätysmäärä oppilaita.

Kielitietoinen opettaja auttaa heitä, mutta tukee samalla ihan jokaista koulun oppilasta. Kielitietoisuus on eri oppiaineiden (tiedonalojen) kielen ja käsitteiden hallintaa ja kuuluu jokaisen oppilaitoksen toimintakulttuuriin.

Mitä on kielitietoisuus?  Turkulaiset opettajat kertovat videolla arjen kokemuksensa kautta, miten kielitietoista opetustapaa voi helposti lähestyä. Kielitietoisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Pidetään kaikki oppilaat mukana!