Arvioinnin muistilista todistusarvioinnin tueksi

Monikielinen oppilas perusopetuksessa 

Arvioinnin muistilista todistusarvioinnin tueksi 

Numero vai S-merkintä? 

  • Oppilaalle ei tarvitse antaa numeroarvosanaa ennen päättöarviointia. 
  • Todistuksessa voi käyttää suoritusmerkintää S. 
  • Suoritusmerkinnän S tukena käytetään sanallisen arvioinnin lauseketta lausepankista. 
  • S-merkintä ei edellytä arvosanan 5 tavoitteiden saavuttamista. 
  • Se edellyttää vain sen, että oppilas on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet. 
  • Tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan. 
  • Tavoitteet perustuvat oppiaineen ydinsisältöihin. 
  • Oppilaan tulee saada tavoitteiden mukaista opetusta. 
  • Oppiaineiden ydinsisältöjen määrittely on aineenopettajien tehtävä. Alakoulussa ydinsisällöt määrittelee oppilasta oppiaineessa opettava opettaja. 
  • Katso myös sanallinen arviointi vuosiluokilla 4 – 9.lk syksyhttps://youtu.be/k9k9m3KLsP8