Monikielisen oppilaan sanallinen lukuvuosiarviointi

Monikielinen oppilas perusopetuksessa 

Numero vai S-merkintä? 

 • Oppilaalle ei tarvitse antaa numeroarvosanaa ennen päättöarviointia. 
 • Todistuksessa voi käyttää suoritusmerkintää S. 
 • Suoritusmerkinnän S tukena käytetään sanallisen arvioinnin lauseketta lausepankista. 
 • S-merkintä edellyttää, että oppilas on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet. 
 • Tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan. 
 • Tavoitteet perustuvat tarvittaessa oppiaineen ydinsisältöihin. 
 • Oppilaan tulee saada tavoitteiden mukaista opetusta. 
 • Oppiaineiden ydinsisältöjen määrittely on aineenopettajien tehtävä. Alakoulussa ydinsisällöt määrittelee oppilasta oppiaineessa opettava opettaja. 
 • Sanallista arviointia voidaan käyttää myös numeerisen arvioinnin tukena.
 • tarkemmin: Monikielisen oppilaan arviointi
 • Lisäkysymyksissä olethan yhteydessä:

Lotta Ilmasti

projektikoordinaattori

Turun kaupunki

lotta.ilmasti@turku.fi

040 168 9343