PETU-hankkeen videot

PETU-hanke on tuottanut moniammatillisessa yhteistyössä videomateriaaleja alakoululaisten maahanmuuttajataustaisten lasten huoltajille koulunkäynnin tueksi. Materiaali sopii ainakin osittain myös laajemmalle kohdejoukolle.

Salkku sisältää kolme osaa.

Osassa 1 on 14 suomenkielistä videota (poikkeuksena perhekalanterivideo, jossa suomen ja englannin kieli vuorottelevat). Videot käsittelevät / esittelevät

  • koulunkäynnin psykososiaalista tukea
  • vinkkejä matematiikan, kielten ja ict/digi-taitojen harjoittamiseen kotona
  • koulun arkipäivää lasten kokemana
  • oppimisen tukea
  • uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta Suomessa
  • Wilman käyttöä

Lisäksi osaan 1 on koottu linkkejä netistä ja appi-kaupoista saatavista oppimispeleistä ja – aineistoista sekä tietoa ulkopuolisesta kotitehtäväavusta (läksyavusta).

Osassa 2 on katsottavissa koulunkäynnin psykososiaalisen tuen videot käännettyinä arabiaksi, kurdiksi, persiaksi ja somaliksi

Osassa 3 on katsottavissa matematiikan, kielten ja ict / digi- taitojen videot käännettyinä englanniksi.

Videopakettia täydennetään vuoden 2021 aikana.

Lisätiedot: Saara Linnatsalo, kehittäjäopettaja, Turun AKK

saara.linnatsalo@turunakk.fi

PETU-hanke on STEA:n rahoittama ja Auralan opiston hallinnoima hanke.