Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

Kun oppilas, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, aloittaa perusopetuksen, hänelle voidaan valita suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä. Oppimäärän tavoitteena on tukea oppilaan suomen tai ruotsin kielen kehittymistä.

Opetusta voidaan antaa myös yhdessä äidinkielenään suomea tai ruotsia opiskelevien kanssa.

S2-opetuksen yhdysopettajana lukuvuonna 2019-2020 toimii Lotta Ilmasti:
etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 040 168 9343.