Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

Kun oppilas, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, aloittaa perusopetuksen, hänelle voidaan valita suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä.  Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen.

Opetusta voidaan antaa myös yhdessä äidinkielenään suomea tai ruotsia opiskelevien kanssa.