KieKo

Kielitietoisesti kouluissa on varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen kaksivuotinen kehittämis- ja kokeiluhanke. Hanke toteutetaan Turun ja Raision sivistystoimien yhteistyönä ja opestushallitus rahoittaa sitä. Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeet ovat osa Uusi peruskoulu ohjelmaa.

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet : Kielitietoisesti kouluissa -hanke 2017-19

VARHENTAMINEN

Turussa ja Raisiossa kielenopetuksen varhentamista kokeiltiin lukuvuonna 2017- 18  A2-kielissä 2. luokilla yhteensä 19 ryhmässä. Näissä kaikissa varhentaminen jatkuu myös lukuvuonna 2018 -19. Opiskeltavia kieliä ovat espanja, englanti, finska, ranska, ruotsi ja saksa. Lukuvuonna 2018 -19 mukana on  viisi uutta koulua ja mm. englannin varhennusryhmiä. Varhaiskasvatuksen yksiköitä on mukana seitsemän ja niissä tutustutaan ranskaan, englantiin, ruotsiin ja espanjaan ja saksaan.

HANKEKOULUT JA -YKSIKÖT

 • Topeliuksen koulu
 • Vähä-Heikkilän koulu
 • Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö
 • Raunistulan koulu, (2.luokka)
 • Vasaramäen koulu
 • Pääskyvuoren koulu
 • Ilpoisten koulu
 • Sirkkala skola
 • Cygnaeus skola
 • Braheskolan
 • Ihalan koulu, Raisio
 • Krookilan koulu, Raisio
 • Konsan koulu, Raisio
 • Kerttulin päivähoitoyksikkö, 6-vuotiaiden ryhmä
 • LUKUVUONNA 2018 -19 tervetuloa mukaan:
 • Kärsämäen koulu, Wäinö Aaltosen koulu, Sirkkalabacken skola,
 • Seuraavat varhaiskasvatuksen päivähoitoyksiköt: Kuuvuori, Rahjekatu, Paattinen, Syvälahti, Kukola, Paattinen ja Skolgatan

KIELITIETOISUUDEN KASVATTAMINEN

Varhetamiskokeilujen lisäksi Kielitietoisesti kouluissa -hankkeen toisena tavoitteena on kehittää kouluja ja annettua opetusta entistä kielitietoisemmaksi ja tukea opettajia kielikasvatustyössä. Tältä osin hanke koskee kaikkia perusopetuksen luokkia 1-9. Tämä toteutetaan tarjoamalla opettajille täydennyskoulutusta, järjestämällä tapahtumia ja kielitietoisuuslähettiläiden vierailuina kouluilla sekä kouluttamalla yhteisökouluttajia. Työtä tehdään Turun yliopiston koordinoiman kehittämishankkeen DivEDinkanssa yhteistyössä.

 

Lisätietoja: Sanna Sova  (etunimi.sukunimi@turku.fi), p. 040 571 29 87