KieKo

Kielitietoisesti kouluissa on varhennetun kielenopetuksen ja kielitietoisuuden lisäämisen kaksivuotinen kehittämis- ja kokeiluhanke. Hanke toteutetaan Turun ja Raision sivistystoimien yhteistyönä ja opestushallitus rahoittaa sitä. Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeet ovat osa Uusi peruskoulu ohjelmaa.

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet löytyvät koottuina täältä.

VARHENTAMINEN

Turussa ja Raisiossa kielenopetuksen varhentamista kokeillaan A2-kielissä 2. luokilla yhteensä 19 ryhmässä. Opiskeltavia kieliä ovat espanja, englanti, finska, ranska, ruotsi ja saksa.

HANKEKOULUT JA -YKSIKÖT

 • Topeliuksen koulu
 • Vähä-Heikkilän koulu
 • Luostarivuoren koulu, Martin ja Kerttulin yksiköt
 • Raunistulan koulu, (1.luokka)
 • Vasaramäen koulu
 • Pääskyvuoren koulu
 • Ilpoisten koulu
 • Sirkkala skola
 • Cygnaeus skola
 • Braheskolan
 • Ihalan koulu, Raisio
 • Krookilan koulu, Raisio
 • Konsan koulu, Raisio
 • Kerttulin päivähoitoyksikkö, 5-vuotiaiden ryhmä

KIELITIETOISUUDEN KASVATTAMINEN

Varhetamiskokeilujen lisäksi Kielitietoisesti kouluissa -hankkeen toisena tavoitteena on kehittää kouluja ja annettua opetusta entistä kielitieoisemmaksi ja tukea opettajia kielikasvatustyössä. Tältä osin hanke koskee kaikkia perusopetuksen luokkia 1-9. Tämä toteutetaan tarjoamalla opettajille täydennyskoulutusta, järjestämällä tapahtumia ja kielitietoisuuslähettiläiden vierailuina kouluilla sekä kouluttamalla yhteisökouluttajia. Työtä tehdään Turun yliopiston koordinoiman kehittämishankkeen DivEDinkanssa yhteistyössä.

 

Lisätietoja: Satu Koistinen  (etunimi.sukunimi@turku.fi), p. 040 571 29 87