Trauman käsittely ja mielenterveyden tukeminen

PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutus rakentuu 16 eri teemaisesta videosta sekä niihin liittyvästä tehtäväpaketista.

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on laadittu ajatellen erityisesti ensimmäisen polven maahanmuuttajia. Aineisto koostuu perusopetuksen ammattilaisille suunnatuista tietoiskuista ja oppilaiden kanssa käytettävistä mielenterveystaitojen harjoituksista: https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveystaitoja-maahanmuuttajaoppilaille-2/

Mieli ry:n Serene-hankkeessa Serene-hankkeessa kehitettiin tukipalveluja maahanmuuttajille, pääasiassa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Hankkeessa tuotettiin monenlaisia materiaaleja, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalit sisältävät muun muassa erikielisiä materiaaleja hyvinvoinnista sekä rentoutumisharjoituksia eri kielillä: Serenen materiaalit / Serene Resources (mielenterveysseurat.fi)

Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi: Näiltä sivuilta saat tietoa traumatisoitumisesta ja sen tunnistamisesta sekä apua koulunkäynnin tukemiseen

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto (Mieli ry)

If we ever get out of here-dokumentti (vimeo) In the documentary “If we ever get out of here” we get to follow three individuals and their families in the refugee camp Kakuma, Kenya