Vieraskielisten oppilaiden tuettu opetus (MATU)

Tuettu opetus (MATU) on  eri oppiaineiden opetusta niille vieraskielisille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea kehittyvään opiskelukieleensä ja muihin opiskeluvalmiuksiinsa.

Ohjeistus MATU-resurssin käytöstä lukuvuodelle 2022-2023:

  • Maahanmuuttajaoppilaiden tukiopetus (MATU) on suomen/ruotsin kielen ja eri oppiaineiden tukiopetusta suomeksi/ruotsiksi oppilaille, jotka tarvitsevat tukea kehittyvään opiskelukieleen, opiskeluvalmiuksiin ja / tai koulunkäyntivalmiuksiin.
  • Koulut saavat lukuvuodeksi kerrallaan MATU-resurssin, jonka suuruus riippuu vieraskielisten oppilaiden määrästä sekä siitä, kuinka kauan ko. oppilaat ovat opiskelleet perusopetuksessa. Pääpaino on yläkouluikäisinä maahan tulleiden oppilaiden tukemisessa.
  • MATU-opetus voidaan järjestää koulupäivän aikaisena tai sen ulkopuolisena aikana pienryhmäopetuksena tai muun opetuksen yhteydessä esim. samanaikaisopetuksena. Kuka vain koulun opettajista voi antaa tukiopetusta.
  • Kunkin koulun rehtori päättää miten MATU-resurssi koululla jaetaan ja miten henkilöt koulun sisällä vastuutetaan. MATU-tuki on erikseen valtiolta anottavaa tukea, joten koulut raportoivat sen käytöstä virastoon loppuvuodesta tehtävää rahoitushakemusta varten.
  • Jos MATU-tunnit keskitetään koulussa yhdelle opettajalle ja tunteja on useita, on MATU-opettaja se, kenellä on paras käsitys oppilaan tuen tarpeista. Hän on näin luontevasti osavastuussa oppilaan kokonaishyvinvoinnista, ohjauksesta, oppilaan pedagogisten asiakirjojen laatimisesta ja päivittämisestä sekä sitä kautta myös kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä.