Linkkejä

OPH:n materiaali monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta: Monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta | Opetushallitus (oph.fi)

Turun Normaalikoulun kielitietoiset oppimateriaalit eri oppiaineisiin. Sivustolla on myös omakielistä materiaalia arabiaksi ja kurdiksi sekä apua erilaisten tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen: Turun normaalikoulun MINKKI-hankkeen verkkoalusta (tnk.fi)

Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä ja valikoima täydentyy koko ajan. Huom! Sanapajan ohjevideo löytyy apinan kravatin kysymysmerkistä.

Opetusvideo ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata”. Videon voi katsoa selkosuomeksi sekä seitsemällä muulla kielellä, jotka ovat: arabia, englanti, farsi, kurdi (sorani), somali, thai ja venäjä. Opetusvideo valaisee suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä ja avaa sen taustoja. Sen on tarkoitus auttaa maahanmuuttajaa hahmottamaan joitakin kriittisiä menestystekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen kehittymiseen perifeerisestä ja köyhästä agraaritaloudesta nykyiseksi moderniksi hyvinvointivaltioksi. Videossa kerrotaan Suomen historian keskeisimmistä vaiheista 1900-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi siinä kuvataan muun muassa seuraavien asioiden kehittyminen Suomessa: yleinen oppivelvollisuus ja peruskoulu, yleinen äänioikeus, sukupuolten tasa-arvo sekä äitien ja lasten terveydenhoito. Aihepiiriä lähestytään kuvitteellisen Virtasen suvun kautta.

OPH:n tuottamaa selkomateriaalia matematiikkaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin ja biologiaan: Tuotevalikko (edu.fi)

Materiaalia historian ja yhteiskuntaopin opetukseen yläkouluihin: S2: Historia ja Yhteiskuntaoppi (peda.net)

Biologia 7–9 on uusi selkokielinen oppimateriaalisarja yläkouluun. Biologisia käsitteitä on avattu helpommin ymmärrettäviksi kuvien ja kuvasarjojen avulla, jolloin ”biologian kielen” oppiminen helpottuu. Sarja soveltuu hyvin esimerkiksi oppilaille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Kirjoja voi tilata OPH:n verkkokaupasta: https://verkkokauppa.oph.fi/sivu/tuote/biologia-7-9-metsaekosysteemi-4-6-3-kirjaa-/2502811

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen: Sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa. Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja.

Moped on monikulttuurisen pedagogiikan sivusto, joka on on ollut Opetushallituksen tukeman Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulun julkaisukanava. Sivusto on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tietoa ja materiaaleja. Huom! Sivustoa ei enää päivitetä, joten mm. sivustolla olevat opettajien ohjeet eivät välttämättä ole enää ajantasalla ja sivustolta löytyvään tietoon tulee suhtautua kriittisesti.

Peruskoulu on parasta -hankkeen monikieliset videot: Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta ja Kodin ja koulun yhteistyö. Videot on suunnattu huoltajille, jotka puhuvat tai ymmärtävät arabiaa, somaliaa, kurdia, venäjää ja englantia. Niiden lisäksi yksi versio on tehty selkosuomeksi. Youtuben soittolista löytyy täältä: https://youtube.com/playlist?list=PLNZfcYaWFhFgRuW9zSgIozomw0yt4WnkS

Huoltajille suunnatussa Peruskoulu on parasta -lehdessä kerrotaan haastattelujen ja keissiesimerkkien kautta, minkälaista opiskelu on suomalaisessa peruskoulussa. Puolet lehden sisällöstä on suomeksi, reilut 10 sivua ruotsiksi ja yksi aukeama per kieli arabiaksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi ja viroksi. Lehteä on saatavilla kouluista jase  on luettavissa myös sähköisenä versiona Issuu-sivujen kautta: https://issuu.com/turun_kasvatus_ja_opetustoimi/docs/peruskoulu_on_parasta_-_issuu

HIMA- Historiaa maahanmuuttajille: HiMa on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu kielitietoinen historian oppikirja. Oppimateriaali noudattaa aikuisten perusasteen opetussuunnitelmaa, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös yläkoulun, LUVA:n ja lukion kurssien kielitietoisena tukimateriaalina. HiMa-hanke on toteutettu vuonna 2016 Opetushallituksen ja Eiran aikuislukion rahoituksella.

Kieliverkosto julkaisee ilmaista Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, jonka artikkelit käsittelevät monipuolisesti kielikoulutusta.

Lisää linkkejä löytyy Ajankohtaista- sivulta kohdasta ”kaikille tarkoitut linkit”.