Materiaalia kielellisesti tuettuun opetukseen

Turun Normaalikoulun kielitietoiset oppimateriaalit eri oppiaineisiin. Sivustolla on myös omakielistä materiaalia arabiaksi ja kurdiksi sekä apua erilaisten tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen: Turun normaalikoulun MINKKI-hankkeen verkkoalusta (tnk.fi)

Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä ja valikoima täydentyy koko ajan. Huom! Sanapajan ohjevideo löytyy apinan kravatin kysymysmerkistä.

OPH:n tuottamaa selkomateriaalia matematiikkaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin ja biologiaan: Tuotevalikko (edu.fi) ja Biologia 7-9 – Metsäekosysteemi 4-6 (3 kirjaa) | Opetushallitus verkkokauppa (oph.fi)

HIMA- Historiaa maahanmuuttajille: HiMa on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu kielitietoinen historian oppikirja. Oppimateriaali noudattaa aikuisten perusasteen opetussuunnitelmaa, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös yläkoulun, LUVA:n ja lukion kurssien kielitietoisena tukimateriaalina. HiMa-hanke on toteutettu vuonna 2016 Opetushallituksen ja Eiran aikuislukion rahoituksella.

Opikkeen sivuilla on ilmaiseksi ladattavissa selkokielistä lisämateriaalia eri oppiaineisiin,  esimerkiksi yläkoulun uskonto: https://opike.fi/wp-content/uploads/2022/09/USKONTO-Ylakoulu-Lisamateriaali-2022.pdf

Kielibuusti sivustolta löydät neuvot ja materiaalit kaikkiin suomen ja ruotsin oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Sivustolla on muun muassa itseopiskelumateriaaleja, vinkkejä kielenoppimiseen työssä, kielenoppimisen suunnittelun ja ohjauksen välineitä sekä pedagogisia materiaaleja. Sivustolta löytyy myös muun muassa vinkkejä tekstitaitojen opiskeluun: Opiskele tekstitaitoja | Kielibuusti