Vastuuhenkilöt ja toimenkuvat

Oman pääkoulun rehtori

 • Lähijohtaja
 • mm. opettajaksi ottamista sekä palkanmaksua, sijaisjärjestelyitä ja koulutusanomuksia kokevat päätökset

Monikulttuurisen opetuksen suunnittelijat Tenna Käpylä ja Annika Rae

 • etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 0449074816 / 040 196 4874
 • koordinoi perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä (mm. ryhmät, opettajat, ohjaajat, ulkokuntalaiset sopimusoppilaat, jatkoaikapäätökset)
 • organisoi oppilaiden oman äidinkielen opetuksen ryhmien aloittamisen ja toiminnan
 • suunnittelee omakielisten opettajien oppituntien määrän eri kouluilla oppilasmäärien perusteella ja arvioi opettajatarvetta
 • jakaa kielellisesti tuetun opetuksen resurssin
 • jakaa suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineen tuntiresurssit oppilasmäärien mukaan ja suunnittelee opettajien sijoittumista kouluille
 • suuntaa omakielisten koulunkäynninohjaajien työpanoksen kouluille
 • kehittää monikielisten oppilaiden opetukseen liittyviä opetussuunnitelmia, pedagogisia käytäntöjä ja opetusmenetelmiä yhdessä ao. opettajaryhmien kanssa.
 • järjestää kokouksia ja täydennyskoulutusta henkilöstölle
 • suunnittelee monikulttuurisen opetuksen resursoinnin annetun budjetin puitteissa ja seuraa kulutusta ja talousarviossa pysymistä, asiatarkastaa monikulttuurisen opetuksen yhteisten hankintojen laskut, laatii Opetushallitukselle vuosittain raportin erillisvaltionosuuksien maksamisen pohjaksi.
 • toimii yhteistyössä monikulttuuriseen opetukseen liittyvien tahojen kanssa valtakunnan tasolla, kaupunkiorganisaation tasolla, toimialan sisällä eri tahojen kanssa sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja toimii aloitteellisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa edistäen alansa kehitystä
 • tiedottaa kouluja ja monikulttuurisen opetuksen opettajia mm. valtakunnallisista uudistuksista, monikulttuurisuuteen liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista sekä pitää yllä monikulttuurisen opetuksen postituslistoja.

Rehtori Johanna Järvinen

 • etunimi.e.sukunimi@edu.turku.fi, p. 050 432 3579
 • Monikulttuurisen opetuksen kehittäminen ja opetussuunnitelmaan liittyvät asiantuntijatehtävät
 • Omo-opettajan työpanoksen hyödyntäminen kouluilla
 • Opettajien työllistäminen ja työjärjestysten laatiminen
 • Henkilöstön rekrytoinnissa rehtorien apuna toimiminen 

 

Monikulttuurisen opetuksen konsultoiva erityisopettaja (KERO):

 • Suzan Khoshnau: suzan.khoshnau@edu.turku.fi, 040 196 3662
 • Toimii osana tuen tiimiä ja konsultoi kouluja monikielisen oppilaan tukeen ja pedagogisiin asiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä, tukee kouluja vieraskielisen kodin ja koulun yhteistyössä sekä tiedottaa monikielisen oppilaan tukeen liittyvissä asioissa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ohjaava opettaja Pia Hiltunen:

 

Alusta-hankkeen KIETU-opettajat Katja Hakala ja Katri Toimela:

Alusta-hankkeen KIETU-ohjaajat Rouba Aldybiat ja Svetlana Mironova:

 •   Tukevat valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyviä oppilaita nivelvaiheessa. Yhteydenotot heille monikulttuurisen opetuksen suunnittelijoiden kautta.