Vastuuhenkilöt ja toimenkuvat

Oman pääkoulun rehtori

 • Lähijohtaja
 • mm. opettajaksi ottamista sekä palkanmaksua, sijaisjärjestelyitä ja koulutusanomuksia kokevat päätökset

Monikulttuurisen opetuksen suunnittelija Annika Rae

 • etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 040 196 4874
 • koordinoi perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä (mm. ryhmät, opettajat, ohjaajat, ulkokuntalaiset sopimusoppilaat, jatkoaikapäätökset)
 • organisoi oppilaiden oman äidinkielen opetuksen ryhmien aloittamisen ja toiminnan (koulu, opettaja, tuntimäärä, oppilaat) ja kerää tuntiraportit
 • suunnittelee omakielisten opettajien oppituntien määrän eri kouluilla oppilasmäärien perusteella ja arvioi opettajatarvetta vuosittain
 • jakaa tukiopetusresurssin ja kerää raportit toteutuneista tunneista
 • jakaa suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineen tuntiresurssit oppilasmäärien mukaan ja suunnittelee opettajien sijoittumista eri kouluille vuosittain
 • suuntaa omakielisten koulunkäynninohjaajien työpanoksen eri kouluille vuosittain
 • kehittää vieraskielisten oppilaiden opetukseen liittyviä opetussuunnitelmia, pedagogisia käytäntöjä ja opetusmenetelmiä yhdessä ao. opettajaryhmien kanssa.
 • järjestää kokouksia ja täydennyskoulutusta henkilöstölle
 • suunnittelee monikulttuurisen opetuksen resursoinnin annetun budjetin puitteissa ja seuraa kulutusta ja talousarviossa pysymistä, asiatarkastaa monikulttuurisen opetuksen yhteisten hankintojen laskut, laatii Opetushallitukselle vuosittain raportin opetusryhmistä, niihin käytetyistä tunneista ja oppilasmääristä erillisvaltionosuuksien maksamisen pohjaksi.
 • toimii yhteistyössä monikulttuuriseen opetukseen liittyvien tahojen kanssa valtakunnan tasolla, kaupunkiorganisaation tasolla, sivistystoimialan sisällä eri tahojen kanssa, kolmannen sektorin toimijoiden (esim. maahanmuuttajayhdistysten) kanssa sekä pitää yhteyttä vastaanottokeskuksiin ja toimii aloitteellisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa edistäen alansa kehitystä
 • tiedottaa kouluja ja monikulttuurisen opetuksen opettajia valtakunnallisista uudistuksista, lakimuutoksista, vieraskielisten oppilaiden opetuksessa tapahtuvista muutoksista, monikulttuurisuuteen liittyvistä tapahtumista, koulutuksista, kirjallisuudesta ja muista tehtävän kannalta tärkeistä seikoista sekä pitää yllä monikulttuurisen opetuksen postituslistoja.

Rehtori Johanna Järvinen

 • etunimi.e.sukunimi@edu.turku.fi, p. 050 432 3579
 • Monikulttuurisen opetuksen kehittäminen ja opetussuunnitelmaan liittyvät asiantuntijatehtävät
 • Omo-opettajan työpanoksen hyödyntäminen kouluilla
 • Opettajien työllistäminen ja työjärjestysten laatiminen
 • Henkilöstön rekrytoinnissa rehtorien apuna toimiminen 

Yhdysopettajat lukuvuonna 2022-2023:

 • MAI- ja OMO-opetuksen yhdysopettaja Hatice Kütük (NUM),
  etunimi.sukunimi@edu.turku.fi, p. 040 681 8457
 • S2-opetuksen yhdysopettaja Lotta Ilmasti (PÄÄ),
  etunimi.sukunimi@edu.turku.fi, p. 040 168 9343
 • VALMO-opetuksen yhdysopettaja Pia Hiltunen (PUR),
  etunimi.sukunimi@edu.turku.fi, p. 044 907 5431
  – Lisäksi valmistavan opetuksen oppilaiden vastaanotto

Yhdysopettajien tehtävänkuva:

 • opetuksen ja opetuksen järjestämisen yleinen kehittäminen
 • koulutuksen suunnittelu ja organisointi
 • yhdyshenkilönä toiminen ko. opettajaryhmän ja monikulttuurisen opetuksen suunnittelijan ja muiden yhdysopettajien välillä
 • opettajaryhmän tiedottaminen
 • opettajaryhmän perehdyttäminen
 • opettajaryhmän kokousten järjestäminen
 • kokousten esityslistojen ja muistioiden tekeminen ja puheenjohtajana toimiminen
 • opetussuunnitelmatyö sekä muiden opetusta ohjaavien tai kuvaavien dokumenttien laatimistyöhön osallistuminen