MERO-toiminta

Turun kaupungin perusopetuksessa on keväästä 2021 toiminut monikulttuurisen opetuksen konsultoiva erityisopettaja eli MERO. MEROna toimii Suzan Khoshnau. Suzan on käytettävissä maanantaisin.

Monikulttuurisen opetuksen konsultoivan erityisopettajan (MERO) tehtävät ovat:

  • konsultoi kouluja monikielisen oppilaan tukeen ja pedagogisiin asiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä
  • tukee kouluja vieraskielisen kodin ja koulun yhteistyössä
  • tiedottaa perusopetuksen henkilöstöä ja johtoa monikielisen oppilaan tukeen liittyvissä asioissa

Lisäksi

  • tukee toiminnallaan kieli- ja kulttuuritietoisen koulun kehittämistä
  • osallistuu tarpeen vaatiessa kokouksiin, joissa käsitellään vieraskielisten oppilaiden tukeen liittyviä asioita
  • laatii ja jakaa materiaalia koulujen ja vieraskielisten perheiden käyttöön
  • osallistuu perusopetuksen henkilöstölle vieraskielisten oppilaiden kohtaamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen sekä vieraskielisen kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen
  • tekee yhteistyötä kaupungin konsultoivien erityisopettajien (KERO) sekä erityispalvelupäällikön ja monikulttuurisen opetuksen suunnittelijan kanssa.

Olethan rohkeasti yhteydessä Suzaniin mikäli kaipaat tukea missä tahansa edellä mainitussa!: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi, 0401963662