MERO-toiminta

Turun kaupungin perusopetuksessa on keväästä 2021 toiminut monikulttuurisen opetuksen konsultoivat erityisopettajat eli MEROT. Lukuvuonna MEROna toimii Suzan Khoshnau. Suzan on käytettävissä parhaiten maanantaisin.

Monikulttuurisen opetuksen konsultoivan erityisopettajan (MERO) tehtävät ovat:

  • konsultoi kouluja monikielisen oppilaan tukeen ja pedagogisiin asiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä
  • tukee kouluja vieraskielisen kodin ja koulun yhteistyössä
  • tiedottaa perusopetuksen henkilöstöä ja johtoa monikielisen oppilaan tukeen liittyvissä asioissa

Lisäksi

  • tukee toiminnallaan kieli- ja kulttuuritietoisen koulun kehittämistä
  • osallistuu tarpeen vaatiessa kokouksiin, joissa käsitellään vieraskielisten oppilaiden tukeen liittyviä asioita
  • laatii ja jakaa materiaalia koulujen ja vieraskielisten perheiden käyttöön
  • osallistuu perusopetuksen henkilöstölle vieraskielisten oppilaiden kohtaamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen sekä vieraskielisen kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen
  • tekee yhteistyötä kaupungin konsultoivien erityisopettajien (KERO) sekä erityispalvelupäällikön ja monikulttuurisen opetuksen suunnittelijan kanssa.

Olethan rohkeasti yhteydessä Suzaniin mikäli kaipaat tukea missä tahansa edellä mainitussa!: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi, 0401963662