Vanhempainillan toteutus

Vanhempainillan suunnittelu ja toteutus:

  1. Huoltajille lähetetään kutsu yleisimmille kielille käännettynä.
  2. Kutsussa  on ilmoittautuminen.
  3. Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään ylös tulkattavat kielet ja tilataan tulkit.
  4. Tilaisuuteen järjestetään lastenhoito ohjaajien, tukioppilaiden tms. avulla (lasten määrä kysytään ilmoittautumisen yhteydessä).
  5. Koulun toimesta järjestetään tilaisuuden alkuun kahvitus.
  6. Tilaisuudessa huoltajat istuvat tulkin kanssa kieliryhmittäin.
  7. Alustus tulkataan.
  8. Alustuksen jälkeen keskustellaan kieliryhmittäin omalla kielellä.
  9. Ryhmien ajatukset kootaan yhteen tulkkien avustuksella.
  10. Ajatukset jaetaan koulun henkilökunnalle ja pyydettäessä osallistuneille huoltajille.